Iată mai jos care sunt proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din data de 30.12.2021.

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor nr.2 și 4 la Hotărârea Guvernului nr.1007/2006 privind cerințele minime de securitate şi sănătate referitoare la asistenta medicală la bordul navelor.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-35.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-36.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-37.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 381/2009 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate private rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcția autostrăzii București Brașov, tronsonul București Ploiești”.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-38.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 417/2017 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național “Secțiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureș pe teritoriul localităților Cristești, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni și Târgu Mureș din judeţul Mureș” din cadrul obiectivului de investiții “Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea”, precum și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 417/2017.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-39.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de acțiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare și transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători și marfă.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-40.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ‚,Amenajare pasaj pietonal subteran – intersecție DN 1 cu strada Urlătoarei, strada Gloriei și strada Nicolae Bălcescu (Poiana Țapului)”.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-41.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021 al Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-42.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021 al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia ” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-43.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021 al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța”- S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-44.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea valorii de inventar a imobilului 499 aflat în domeniul public al statului, transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Administrației Naționale a Penitenciarelor – Penitenciarul Bacău din subordinea Ministerului Justiției, și modificarea anexelor nr. 4 și nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-45.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Compania Națională de Investiții “C.N.I.”- SA aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-47.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Pietroasele, judeţul Buzău.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-48.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2021 pentru Administrația Națională “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-49.pdf

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, rectificat.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-50.pdf

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-51.pdf

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Antreprenorialului și Turismului.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-52.pdf

II. INFORMĂRI

1. INFORMARE referitoare la elaborarea ordonanțelor în temeiul Legii nr. 311/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/INFO.pdf

III. RAPOARTE

1. RAPORT privind justificarea creșterii datoriei publice la 31 decembrie 2020 și propuneri de măsuri pentru menținerea acestui indicator la un nivel sustenabil.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/RAPORT.pdf