Guvernul a adoptat miercuri ”Ordonanța de Urgență privind prorogarea termenului prevăzut la art.II alin.(1) din Legea nr.122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală”. Potrivit actului normativ, ”se prorogă cu șase luni, de la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanțe, termenul de desfășurare a primelor alegeri pentru constituirea camerelor pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală”.

Alegerile s-ar fi suprapus cu cele parlamentare

Alegerile pentru aceste organizații ale agricultorilor erau programate să aibă loc la data de 10 octombrie a.c. În nota de fundamentare a actului normativ se arată că ”prorogarea acestui termen este necesară deoarece, în Legea 122/2012, termenul propus a fost insuficient pentru îndeplinirea formalităților privind înscrierea Camerei Agricole Naționale și a Camerelor Agricole Județene în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor”. De asemenea, autorii proiectului de act normativ arată că, prin prorogarea termenului, ”se evită suprapunerea alegerilor la aceste camere cu alegerile parlamentare, care vor avea loc în această toamnă”. Așadar, alegerile pentru componența camerelor agricole județene private vor avea loc în luna aprilie 2013.

 
Camerele agricole private urmează să ia locul camerelor agricole aflate în subordinea consiliilor judeţene, care urmează a fi desființate. De organizarea alegerilor se vor ocupa membrii Comitetului Național de Inițiativă pentru Camerele Agricole(CNICA)  precum și cei ai Comitetelor Judeţene de Iniţiativă pentru Camerele Agricole(CJICA), organisme deja înființate. Președinte al CNICA este  Gheorghe Glăman, vicepreşedinte al Secţiei de Horticultură  Aţi făcut clic pe +1 în mod public. AnulaţiAcademiei de Stiinte Agricole si Silvice Gheorghe Ionescu – Sisesti şi preşedintele Societăţii Române a Horticultorilor, totodată,  reprezentant al Organizaţiei Naţionale Interprofesionale Legume Fructe- PRODCOM. Vicepreședinte al CNICA este secretarul de stat din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Gheorghe Albu.  Glăman și Albu au fost aleși în aceste funții în şedinţa CNICA din 22 august 2012.

APIA va îndeplini funcția de Birou Electoral

Din comitetele județene fac parte persoane alese din rândul asociaţiilor de fermieri de pe raza fiecărui județ. Aceste persoane au sarcina de a organiza alegerile, care se vor desfăşura ca și alegerile electorale locale sau parlamentare. Adică, se vor forma comisii de votare în fiecare localitate, vor fi tipărite buletine de vot, vor exista urne şi, înainte de votarea propriu-zisă, va avea loc o campanie electorală. Deosebirea constă în faptul că drept de vot vor avea doar persoanele proprietare de terenuri agricole, înscrise la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură(APIA). De altfel, pe baza evidenţelor de la APIA, se vor tipări și listele electorale cu persoanele cu drept de vot.  Cei chemaţi la urne vor trebui să aleagă prin vot secret un preşedinte și circa 20-25 de membri pentru fiecare camera agricolă județeană.

Dacian Cioloș a cerut, dimpotrivă, urgentarea înființării acestor camere

"Este important ca Legea Camerelor Agricole să fie pusă în aplicare cât mai rapid, ca să aibă timp să se structureze până în 2014. Măcar cu Camerele Agricole să gândim cu un pas înainte şi să nu avem impresia că, dacă le facem în 2013, până în 2014 sunt gata şi o să poată beneficia de Politica Agricolă Comună"- declara Comisarul european Dacian Cioloș, la mijlocul lunii august a.c. "Camerele ar putea beneficia, inclusiv în consolidarea lor, de finanţare prin PNDR pentru că am prevăzut expres anumite măsuri prin care agricultorii vor avea dreptul la o susţinere financiară pentru consultanţă pentru a-şi elabora proiecte de dezvoltare şi de consolidare a fermelor. Mi se pare că orice lună pierdută riscă să slăbească capacitatea acestor camere de a beneficia de oportunitatea de a se consolida prin fonduri europene", spunea Cioloş.

Evitarea imixtiunii politice

De asemenea, Dacian Cioloș atrăgea atenția că aceste camere trebuie ferite de imixtiunea politicului. "Pentru ca aceste camere să fie eficiente, trebuie să se evite imixtiunea politicului. O colaborare cu politicul este inevitabilă şi este chiar de dorit dar, una este să colaboreze ca structură consolidată cu factorul politic, şi alta este să se amestece factorul politic în structurarea Camerelor, gândindu-se că pot să fie un vector electoral foarte bun în mediul rural. Cu o astfel de abordare ar avea de pierdut agricultura", a atrăgea atenția comisarul european.