Cele două criterii care vor sta la baza difernțierilor sunt vechimea și nivelul de studii.  Așa cum a prevăpzut Consiliul de Programare Economică, cei cu studii superioare și cu vechime de cel puțin 15 ani vor porni de la un salariu mai mare decât restul anagajaților.

Salariul mediu va fi 2080 de lei, pentru majoritatea populației.

În plus, transmite Guvernul, “ s-a luat decizia reintroducerii salariului minim brut garantat în plată diferențiat în funcție de nivelul de studii sau de vechimea în muncă, concept care a mai fost aplicat în România înainte de anul 2011: 2350 de lei brut, adică cu 13% mai mult față de cel câștigat de persoanele fără studii superioare sau cu vechime mai mică de 15 ani.”.