Grefierii anunță grevă pe perioadă nedeterminată

În mod specific, aceste acțiuni includ participarea la anumite ședințe judiciare și activități de urmărire penală doar pentru cazurile considerate urgente conform legii sau stabilite ca atare de către instanțe sau adunările generale ale judecătorilor și procurorilor.

De asemenea, programul de lucru cu publicul va fi redus la jumătate, iar personalul nu va efectua niciun act de procedură în afara orelor legale de lucru, în zilele de odihnă sau sărbătorile legale.

Vor exista întreruperi în activitatea instanțelor și parchetelor timp de 4 ore în ziua votului pentru bugetul de stat pentru anul 2024, asigurându-se participarea grefierilor doar la cazurile urgente.

„Începând cu data de 11 decembrie 2023, pe perioadă nedeterminată de timp, personalul auxiliar de specialitate şi conex din instanţe şi parchete va adopta următoarele forme de protest: a) grefierii vor participa la şedinţele de judecată sau, după caz, la activităţile de urmărire penală pentru soluţionarea cauzelor cu arestaţi în materie penală şi în alte materii, pentru cauzele privind obligaţiile de întreţinere de orice fel, asigurarea dovezilor, soluţionarea cererilor de ordonanţă preşedinţială, precum şi în alte cauze considerate urgente, potrivit legii, sau apreciate ca atare de către instanţă sau prin hotărârile adunărilor generale ale judecătorilor şi procurorilor instanţelor şi a parchetelor în care îşi desfăşoară activitatea; b) grefierii desemnaţi să efectueze lucrările prevăzute de art. 51 din HCSM nr. 3243/22.12.2022 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor, în faza de procedură prealabilă şi de cameră preliminiară, vor întocmi acte numai în cauzele considerate urgente, potrivit legii sau apreciate ca atare de către instanţă sau prin hotărârile adunărilor generale ale judecătorilor din instanţele în care îşi desfăşoară activitatea”, se spune în comunicat.

Măsurile sunt parte a protestului și se vor completa cu alte acțiuni decise în cadrul adunărilor generale ale magistraților în perioada următoare.

Care sunt solicitările

SNGJ DICASTERIAL solicită guvernului asigurarea fondurilor pentru plata salariilor restante și diferențelor de drepturi salariale, pentru o funcționare normală a instanțelor și parchetelor.

Astfel, grefierii care fac grevă solicită:

  1. asigurarea, în regim de urgenţă, a fondurilor pentru:
  • a) achitarea integrală a salariilor aferente lunii noiembrie 2023, recunoscute şi recalculate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi acordate prin actele administrative de salarizare emise în anul 2023;
  • b) plata tranşelor din hotărâri judecătoreşti definitive şi acte administrative de salarizare scadente în anul 2023;

2. prevederea şi asigurarea în bugetul pentru anul 2024 a fondurilor necesare pentru:

  • a) achitarea integrală a salariilor şi a altor drepturi de natură salarială,
  • b) achitarea diferenţelor de drepturi salariale, restante, aferente lunilor aprilie-octombrie 2023, inclusiv,
  • c) achitarea diferenţelor de drepturi salariale, restante, aferente perioadei 1 ianuarie 2018-31 martie 2023, inclusiv, astfel cum au fost recunoscute şi recalculate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi acordate prin actele administrative de salarizare emise în anul 2023.
  • d) funcţionarea în condiţii normale a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor”, se mai spune în comunicat.

Comunicatul a fost emis în numele a peste 7500 de membri de sindicat, reprezentând cea mai mare categorie profesională din sistemul de justiție, ca urmare a formelor spontane de protest întreprinse pe 8 decembrie 2023.