"Pentru economia germană, România este un partener economic strategic. Relaţiile economice bilaterale au crescut şi în 2016, după cum indică actualele cifre publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS), Germania rămânând astfel partenerul economic nr. 1 al României. Importurile din Germania au însumat anul trecut 13,8 miliarde euro (+10,5%), iar exporturile 12,3 miliarde euro (+14,6%). În total, volumul comercial între cele două state a fost de 26,1 miliarde euro (+12,4), ceea ce înseamnă peste 20% din totalul comerţului exterior al României – tendinţa în creştere", se arată în comunicatul citat. 

Printre cele mai importante grupe de produse în comerţul dintre Germania şi România se numără în mod tradiţional maşini şi aparate, echipamente electrice, mijloace şi materiale de transport, metale comune. 

În România, sunt active aproximativ 7.500 de companii germane, respectiv cu capital german, angajatori pentru mai mult de 250.000 de persoane. 

"În calitate de actor activ în cadrul comunităţii de business şi de partener de încredere pentru ministerele şi autorităţile române, AHK România îşi aduce contribuţia la îmbunătăţirea şi dezvoltarea condiţiilor de afaceri şi de investiţii în România, dar şi la consolidarea relaţiilor comerciale bilaterale. Pe fondul accentuării lipsei de personal calificat este important, şi din punctul de vedere al economiei germane, ca autorităţile din România şi factorii de decizie să ia în continuare toate măsurile necesare în ce priveşte dezvoltarea învăţământului profesional", consideră reprezentanţii investitorilor germani. 

Potrivit sursei citate, pentru investitorii germani disponibilitatea personalului calificat este unul din cele mai importante criterii în luarea deciziei investiţionale. Totodată, pentru a forma personal calificat adaptat la evoluţiile şi necesităţile mediului economic în cadrul sistemului de învăţământ trebuie integrate mecanisme care să pună în acord cererea de pe piaţa muncii şi oferta educaţională. 

"Acest lucru se referă atât la învăţământul universitar, cât şi la învăţământul profesional, care într-un sistem educaţional funcţional sunt complementare", a declarat Sebastian Metz, director general AHK România. 

Pe de altă parte, companiile germane acordă o importanţă deosebită luptei anticorupţie şi menţinerii principiilor statului de drept. 

"În numeroasele evenimente ale Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germane, în care se discută teme economice actuale, membrii AHK România au subliniat în nenumărate rânduri că predictibilitatea, stabilitatea, transparenţa şi statul de drept sunt deosebit de importante pentru a putea planifica noi investiţii şi pentru ca activităţile economice să se deruleze cu succes", a subliniat Dragoş Anastasiu, preşedinte AHK România. 

Potrivit comunicatului citat, în Germania interesul pentru România este în continuare mare, conform chestionarelor realizate de AHK România, nivelul în ce priveşte gradul de satisfacţie privind alegerea amplasamentului investiţional – comparativ şi cu alte ţări din Europa de Est – este îmbucurător, dar sunt exprimate şi numeroase provocări cu care se confruntă investitorii germani şi care trebuie avute în vedere de partea română, pentru a asigura în continuare competitivitatea ţării. 

Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România) este cea mai mare Cameră de Comerţ bilaterală din România. Înfiinţată în septembrie 2002, AHK România numără în prezent peste 530 de firme membre. AHK România se implică activ în implementarea sistemului de învăţământ dual după model german şi oferă o platformă GreenTech şi o Curte de Arbitraj proprie. 

AGERPRES