„În cel de-al treilea trimestru din 2016/2017, am înregistrat din nou o creștere a profitabilității comparativ cu anul precedent. Creșterea cifrei de afaceri a fost foarte îmbucurătoare în sezonul de toamnă al acestui an,  atât în Germania, cât și în restul Europei, o parte tot mai mare din acest succes revenind activităților noastre online”, a declarat Albrecht Hornbach, Președintele Consiliului de Administrație al Hornbach Management AG.

Magazinele de bricolaj, creștere cu 6% a cifrelor de afaceri

Cifrele de afaceri ale celui mai mare subconcern operativ, Hornbach Baumarkt AG, au crescut în cel de-al treilea trimestru (1 septembrie – 30 noiembrie 2016) cu 4,4%, ajungând la peste 900 milioane euro. În primele nouă luni ale anului 2016/2017, cele 154 magazine de materiale de bricolaj Hornbach din cele nouă țări europene – care nu au înregistrat nicio modificare comparativ cu trimestrul precedent – au înregistrat o creștere a cifrei nete de afaceri de 6%, ajungând la aproape 3 miliarde euro.

Raportat la suprafață și la efectele variației cursului de schimb valutar, cifrele de afaceri ale magazinelor de bricolaj au crescut în cel de-al treilea trimestru cu 3% și în primele nouă luni ale exercițiului financiar 2016/2017 cu 4%.

În plus, filialele Hornbach din afara Germaniei au înregistrat cele mai mari creșteri ale cifrei de afaceri. În acest caz, business-urile raportat la suprafață au crescut cu 3,9% în cel de-al treilea trimestru, comparativ cu anul anterior, și cu 6,1% în primele nouă luni. În Germania, creșterea cifrei de afaceri raportat la suprafață, care a fost de 2,2% în cel de-al treilea trimestru și de 2,4% în primele nouă luni, a rămas la nivelul din primele șase luni. Rezultatul operațional consolidat (EBIT) al subconcernului a crescut cumulat după primele nouă luni cu 4,5%, ajungând la 133 milioane euro.

Subconcernul Hornbach Baustoff Union GmbH (HBU), care este orientat mai puternic spre clienții profesionali din industria construcțiilor decât subconcernul Hornbach Baumarkt AG, a înregistrat în cel de-al treilea trimestru o creștere a cifrei nete de afaceri de 8,4%, ajungând la 67,4 milioane euro. În primele nouă luni, cifra de afaceri a crescut cu 4,6%, ajungând la 190,7 milioane euro, iar rezultatul opreațional consolidat (EBIT) a cunoscut o evoluție de 5%, ajungând la 8,7 milioane euro.

Prognosticul privind cifra de afaceri și profitul pentru întregul exercițiu financiar 2016/2017 a fost confirmat de către Consiliul de Administrație la prezentarea indicatorilor pentru cele nouă luni. Conform acestora, se preconizează în continuare, atât pentru grupul Hornbach, cât și pentru subconcernul Hornbach Baumarkt AG, creșteri ale cifrei de afaceri de circa 5%. De asemenea, se estimează că rezultatul opreațional consolidat (EBIT), excluzând profiturile și cheltuielile neoperative în subconcernul Hornbach Baumarkt AG, se va situa la nivelul anului precedent (99,3 milioane euro), iar în întregul concern Hornbach Holding la nivelul exercițiului financiar 2015/2016 (151,2 milioane euro).