Ce a transmis liderului deputaţilor PNL

„Voi depune mâine la Parlamentul României o propunere legislativă de modificare şi completare a Codului de Procedură Fiscală, astfel încât ANAF va avea obligaţia expresă de a ridica imediat popriile pe conturi bancare ale debitorilor, în situaţia în care contribuabilii şi-au achitat datoriile scadente. În timpul guvernelor PSD, ANAF putea pune poprire pe toate sumele deţinute în conturi de un contribuabil chiar dacă datoria era şi de 10 sau 100 de ori mai mică, iar stingerea debitului nu conducea automat la o solicitare din partea ANAF de a ridica poprirea.

Unui contribuabil persoană fizică, de exemplu, care ar fi avut un debit foarte mic i se blocau automat toate conturile din bănci şi toate sumele, iar cetățeanul trebuia să se prezinte personal la direcţia de finanțe, să ridice dovada că şi-a stins datoria şi să umble pe drumuri pe la bănci, să stea la cozi şi demonstreze el însuşi că nu mai are datorii. Era o întreagă nebunie pentru oricine dorea să-şi deblocheze cardurile şi conturile bancare. O adevarată bătaie de joc şi timp pierdut pe la ghişee, deşi autorităţile publice sunt plătite ca să ne facă viaţa mai uşoară. Ca să nu mai vorbim despre firmele cărora le-a fost plătită cu luni de zile întârziere returnarea de TVA, fiind în imposibilitate de a-şi plăti datoriile fiscale, nu din rea-credinţă, ci tocmai din cauza statului rău-plătitor.

Proiectul legislativ pe care îl depun mâine instituie obligativitatea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) ca, în termen de cel mult 24 de ore de la stingerea debitului, să informeze băncile şi să solicite ridicarea imediată a popririi pentru conturile blocate. Acesta este încă un pas către normalitate, un semn de respect la adresa contribuabilului care plăteşte din rezultatul muncii sale taxe şi impozite la bugetul de stat, pentru ca instituţiile să funcţioneze corect.

Propunerea lui Florin Roman

LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

 Articol unic – Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

  1. La art.234, alin.(3) se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) În măsura în care creanţele fiscale înscrise în titluri executorii se sting prin plată, prin poprire sau prin alte modalităţi prevăzute de prezentul cod, sechestrele aplicate pe acele titluri asupra bunurilor, cu valoare mai mică ori egală cu suma creanţelor fiscale astfel stinse, se ridică de îndată, prin decizie întocmită de organul de executare silită, în cel mult douăzeci și patru de ore de la data stingerii.

  1. La art.234, după alin.(5) se introduce un nou alineat, alin.(51)care va avea următorul cuprins:

(51) Ridicarea popririi bancare se comunică băncilor de către organul de executare silită în termen de 24 de ore de la încetarea executării silite sau de la ridicarea măsurilor de executare silită.

  1. La art.236, după alin.(1) se introduce un nou alineat, alin.(11)care va avea următorul cuprins:

(11) Sumele supuse executării silite prin poprire nu pot depăși valoarea creanțelor şi a cheltuielilor de executare silită.

Motivele acestuia

„Procedurile fiscale în vigoare, prin care autoritățile fiscale recuperează, prin instrumentul popririi bancar, unele creanțe fiscale, nu prevăd, din păcate, proceduri rapide și nebirocratice privind ridicarea popririi și eliberarea dispobinibilităților financiare pentru contribuabili. De asemenea, în prezent, instituirea popririi bancare se execută, de regulă, asupra tuturor conturilor bancare și asupra tuturor disponibilităților financiare ale debitorului, depășind cu mult sumele care ar acoperi debitele necesare. Se generează, astfel, blocaje financiare majore pentru debitor, care nu-și poate utiliza sumele care depășesc creanța fiscală.

În acest sens, prezenta inițiativă legislativă propune corectarea acestor deficiențe ale procedurilor fiscale prin:

  • Ridicarea, de îndată, a sechestrelor sau popririlor, în măsura în care creanţele fiscale înscrise în titluri executorii au fost stinse prin plată, prin poprire sau prin alte modalităţi prevăzute de lege;
  • Instituirea obligației autorității fiscale de a informa imediat băncile asupra ridicării măsurilor executorii, în scopul eliminării blocajelor financiare și al creării unui tratament egal între contribuabil și stat (dacă poprirea conturilor bancare se instituie imediat, ridicarea măsurii cade în sarcina contribuabilului care trebuie să informeze băncile asupra ridicării măsurilor executorii);
  • Instituirea unui plafon maxim pentru popririle bancare, astfel încât acestea să nu poată depăși valoarea creanțelor şi a cheltuielilor de executare silită, iar contribuabilul să își poată utiliza disponibilitățile financiare care exced debitele supuse popririi.”