Măsura a fost luată de Consiliul de Miniştri ai Transporturilor din Uniunea Europeană, întrunit astăzi la Bruxelles, şi care a adoptat în acest sens Directiva  privind facilitarea aplicării transfrontaliere a normelor privind siguranţa rutieră.
Iniţiativa a rezultat în urma unor studii ale Comisiei Europene care au arătat că un număr semnificativ de cetăţeni nerezidenţi se sustrag sancţiunilor rutiere aplicate pe teritoriul statelor membre pe care se află sau îl tranzitează.
“Aplicarea acestei directive va contribui la reducerea numărului de victime pe drumurile din România, acest nou instrument de prevenţei urmând să determine responsabilizarea şoferilor şi eliminarea discriminării pozitive în favoarea şoferilor nerezidenţi.
În prezent în România nu se pot pune în executare procesele verbale de constatare a contravenţiilor, devenite titlu executoriu, săvârşite de cetăţenii străini care au comis o încălcare a legii O.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice pe teritoriul României şi vorbim aici de 37.000 de procese verbale de contravenţie întocmite cetăţenilor străini care, în calitate de conducători auto, comit încălcări ale legislaţiei rutiere.”, a declarat ministrul Anca Boagiu.
Abaterile pentru care vor fi aplicate prevederile directivei sunt: depăşirea vitezei, neutilizarea centurii de siguranţă, neoprirea la culoarea roşie a semaforului, conducerea vehiculului în stare de ebrietate sau sub influenţa drogurilor, neutilizarea unei căşti de protecţie, conducerea pe banda destinată urgenţelor, utilizarea telefoanelor mobile sau a altor mijloace de comunicaţii în timpul condusului.
Conform directivei, Comisia Europeană va posta pe website-ul său un rezumat, în limba oficială a fiecărui stat membru, referitor la legislaţia rutieră naţională, în vigoare, ce face obiectul prezentului proiect de directivă.