Firmă în apartament de bloc? Când ai nevoie de acordul vecinilor

Pentru cei care doresc să înființeze o firmă cu sediul social într-un apartament dintr-un bloc de locuințe, obținerea acordului vecinilor este necesară doar în anumite situații.

Conform legislației actuale, dacă la sediul social nu se desfășoară activitate economică, acordul vecinilor nu este obligatoriu.

Potrivit art. 40 alin. (1) din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, schimbarea destinației locuințelor în spațiu destinat activităților economice necesită avizul scris al comitetului executiv și acordul scris al proprietarilor direct afectați pe plan orizontal și vertical.

Astfel, dacă se desfășoară activitate economică la sediul firmei situat într-un apartament, sunt necesare următoarele formalități:

  • Acordul vecinilor pentru schimbarea destinației locuinței.
  • Avizul scris al comitetului executiv.
  • Acordul scris și prealabil al proprietarilor direct afectați.

Convenția care declară activitatea desfășurată și numărul de persoane implicate, în funcție de care se vor calcula cheltuielile.

Dacă firma nu are activitate comercială, nu e nevoie de acord

În schimb, Legea societăților nr. 31/1990, art. 17 alin. (6), stipulează că avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective nu este necesar dacă administratorul declară pe propria răspundere că la sediul social nu se desfășoară activitate economică.

În concluzie, persoanele pot deschide firme cu sediul social în apartamente din blocurile de locuințe fără a necesita acordul vecinilor, cu condiția să declare că nu desfășoară activitate economică în acel sediu.

În cazul în care se desfășoară activitate economică, este obligatoriu să se obțină toate acordurile și avizele necesare, inclusiv cel al vecinilor.

Conform Convenției care declară activitatea desfășurată și numărul de persoane implicate, în funcție de care se vor calcula cheltuielile, este important să fie clar specificată activitatea desfășurată la sediul social al firmei.

În schimb, Legea societăților nr. 31/1990, art. 17 alin. (6), stipulează că avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective nu este necesar dacă administratorul declară pe propria răspundere că la sediul social nu se desfășoară activitate economică.

În concluzie, persoanele pot deschide firme cu sediul social în apartamente din blocurile de locuințe fără a necesita acordul vecinilor, cu condiția să declare că nu desfășoară activitate economică în acel sediu.

În cazul în care se desfășoară activitate economică, este obligatoriu să se obțină toate acordurile și avizele necesare, inclusiv cel al vecinilor.