Ce spune legislația italiană despre folosirea camerelor de supraveghere

Într-o societate în care îngrijirea persoanelor în vârstă și vulnerabile este o responsabilitate importantă, mulți se întreabă despre legalitatea și etica instalării camerelor de supraveghere video în casele lor, mai ales atunci când este vorba despre îngrijirea unui părinte cu handicap. Ce spune legea și ce măsuri trebuie să luați pentru a respecta drepturile persoanelor implicate?

În Italia, utilizarea sistemelor de supraveghere video este reglementată de Codul Penal Italian. Conform articolului 615-bis din Codul Penal, este interzis amestecul ilegal în viața privată a persoanelor. Acest lucru înseamnă că este necesar consimțământul persoanelor pentru a le filma în mod direct, transmite laleggepertutti.it.

Există două excepții de la această regulă în jurisprudența italiană. Prima excepție permite filmarea fără consimțământul celorlalți atunci când persoana care face filmarea este prezentă în locul în care sunt instalate camerele de supraveghere. A doua excepție apare în situațiile de verificare defensivă, atunci când există suspiciuni întemeiate de infracțiuni și este necesar să se adune dovezi.

În conformitate cu drepturile individuale, este necesar consimțământul tuturor persoanelor implicate pentru a fi filmați. Aceasta include atât îngrijitorul, cât și soțul/soția și părintele cu handicap, dacă este capabil să înțeleagă și să consimtă.

De asemenea, este important să informați toți locatarii sau persoanele care intră în locuință despre existența și funcționarea camerelor de supraveghere video.

Imaginile nu pot fi divulgate către terțe părți fără consimțământul celor implicați

În plus, este important să respectați confidențialitatea și intimitatea persoanelor filmate. Imaginile trebuie să fie utilizate numai în scopul pentru care au fost colectate și să nu fie divulgate către terțe părți fără consimțământul persoanelor implicate.

Astfel, în contextul legislației italiene, utilizarea camerelor de supraveghere video pentru a monitoriza îngrijirea unui părinte cu handicap este permisă numai cu respectarea drepturilor individuale și a legislației privind protecția vieții private. Este esențial să obțineți consimțământul tuturor persoanelor implicate și să informați adecvat toate părțile interesate despre existența și utilizarea camerelor de supraveghere video.