Zilele de concediu trebuie luate până la final de iunie

Conform legislației muncii, zilele de concediu de odihnă neefectuate din anul 2021 trebuie acordate până la sfârșitul lunii iunie 2023. Angajatorul are obligația de a oferi aceste zile de concediu de odihnă neutilizate într-un interval de 18 luni începând cu anul următor celui în care salariatul avea dreptul la concediul anual.

„În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual”, scrie în Codul Muncii, potrivit avocatnet.ro.

Practic, angajații pot solicita și beneficia de aceste zile de concediu de odihnă rămase din anul 2021 până la data de 30 iunie 2023. Compensarea financiară a zilelor de concediu neefectuate până la sfârșitul anului 2021 este posibilă doar în cazul în care salariatul părăsește angajatorul.

Toți salariații au dreptul la un concediu de odihnă plătit de angajator în fiecare an, având o durată minimă de 20 de zile lucrătoare, în funcție de perioada de activitate prestată, potrivit legislației. Este însă posibilă și înțelegerea între angajat și angajator pentru acordarea unor zile suplimentare de concediu de odihnă.

Important de menționat este faptul că perioadele de concediu medical sunt considerate perioade de activitate prestată și nu afectează dreptul la concediu de odihnă, mai transmite sursa citată.

Indemnizația de concediu nu va fi redusă

Totodată, banii cuveniți pe perioada concediului de odihnă nu pot fi sub nivelul salariului de bază, plus alte adaosuri permanente, corespunzătoare perioadei în care, dacă nu ar fi fost în concediu, i-ar fi primit. Indemnizația de concediu de odihnă este calculată în Codul muncii ca medie zilnică a drepturilor salariale (adică salariul de bază, indemnizațiile și sporurile cu caracter permanent numai) din ultimele trei luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu.

De asemenea, este important de subliniat faptul că nu are relevanță dacă angajatul își ia concediul restant acum, indemnizația de concediu nefiind influențată de faptul că angajatul nu beneficiază de zilele de concediu aferente anului curent, ci de cele restante din anii precedenți, cum ar fi 2022 sau chiar 2021.