"Instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale, civile şi militare, precum și companiile private cu un număr de peste 50 de angajați, au obligația să prevadă în structura organizatorică un expert în egalitate de șanse sau un tehnician în egalitate de șanse", se arată în proiectul de lege.

"În cazul în care nu identifică o persoană cu pregătire corespunzătoare, instituţiile și autorităţile menționate, precum și companiile private, pot repartiza în sarcina unui salariat, prin fișa postului, atribuțiile în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați", menționează actul normativ.

Documentul prevede că persoana desemnată cu atribuții în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați beneficiază de cursuri de formare, într-o perioadă de 2 ani de la data desemnării.

Ce atribuții are expertul

În desfășurarea activității, potrivit proiectului de lege, expertul, tehnicianul sau persoana desemnată cu atribuții în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, are ca atribuții principale:

a) analizează contextul de apariție și evoluție a fenomenului de discriminare de gen, precum și nerespectarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați și recomandă soluţii în vederea respectării acestui principiu;

b) formulează recomandări/observaţii/propuneri în vederea prevenirii/gestionării/ remedierii contextului de risc care ar putea conduce la încălcarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, cu respectarea principiului confidențialității;

c) propune măsuri privind asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați, evaluează impactul acestora asupra femeilor și bărbatilor,

d) elaborează planuri de acțiune privind implementarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați în care să fie cuprinse cel puțin: măsuri active de promovare a egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și eliminarea discriminării directe și indirecte după criteriul de gen, măsuri privind prevenirea și combaterea hărțuirii la locul de muncă, măsuri privind egalitatea de tratament în ceea ce privește politica de remunerare, promovare în funcții și ocuparea funcțiilor de decizie.

e) elaborează, fundamentează, evaluează și implementează programe și proiecte în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați;

f) acordă consultanță de specialitate pentru aplicarea prevederilor legislației naționale și comunitare în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați.