Principalele probleme pentru întârzierea proiectelor de autostradă au ajuns să fie stupii de albine amplasaţi pe aliniamentul proiectului. Un proiect cu probleme este lotul 1 Sebeş-Turda. În luna martie, conform CNAIR, pentru construcţia lotului 1 din autostrada Sebeş-Turda, în lungime de aproximativ 17 km, printre cele 11 probleme principale am descoperit că sunt blocaje privind exproprieri rămase nerezolvate (construcţie cu destinaţia locuinţă şi teren împrejmuit în care se află amplasaţi stupi de albine în zona km 5+250).
Conform CNAIR, în luna martie, lucrările pentru acest lot de autostradă au înregistrat întârzieri din cauza lipsei autorizaţiilor de construcţie.

Principalele Probleme:
1. Obţinerea avizului în cadrul CTE CNAIR pentru Proiectul Tehnic Sectiunea B km 14+000 – 17+000.
2. Obţinerea avizului în cadrul CTE CNAIR pentru Proiectul Tehnic Sectiunea C km 0+000 – km 0+300, inclusiv Nod Rutier Sebeş.
3. Revizuirea acordului de mediu după avizarea Proiectului Tehnic ca urmare a modificărilor survenite faţă de studiul de fezabilitate.
4. Obţinerea Autorizaţiei de Construire pentru soluţiile tehnice din culoarul de expropriere pentru Secţiunile B si C.
5. Obţinerea Autorizaţiei de Construire pe zonele din afara culoarului de expropriere.
6. Activitatea de arheologie din cadrul Contractului – Obţinerea certificatelor de descarcare arheologică pentru siturile 1,2,3,4,5,7,8.
7. Poluare identificată în zona km 15+360-15+600, în urma analizelor probelor de apă şi sol.
8. Finalizare Proiect ITS.
9. Finalizare Proiect Iluminat.
10. Probleme de exproprieri rămase nerezolvate (construcţie cu destinaţia locuinţă şi teren împrejmuit în care se află amplasaţi stupi de albine în zona km 5+250).
11. Obţinerea Autorizatiilor de Construire pentru imobilele aflate pe culoarul iniţial expropriat.
Sursa cnadnr.ro

 

Compania de Drumuri decontează încă o factură pentru un lot de autostradă

La începutul acestei luni, constructorii lotului 1 din autostrada Sebeş-Turda au înregistrat o factură, în valoare de aproximativ 2,5 milioane euro, la Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.
Conform Registrului Operaţiunilor Generatoare de Plată al CNAIR, asocierea Impresa Pizzarotti& C.SPA Italia, a depus o factură, în valoare de 11,4 milioane lei pentru lucrări de construcţie a lotului 1 din autostrada Sebeş-Turda. Din noiembrie 2014, odată cu semnarea contractului pentru proiectare şi execuţie a autostrăzii Sebeş-Turda, lot 1, asocierea Impresa Pizzarotti& C.SPA Italia a primit 154 milioane lei pentru construcţia a circa 20% din cei 17 km de autostradă.

Valoarea contractului este de 541,73 milioane lei, fără TVA, din care 460,478 milioane lei contribuţia Uniunii Europene şi 81,2 milioane lei-bugetul de stat.