Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre care prevede alocare a 210.000 de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pentru achiziţia unui teren de 4.569 mp din comuna Sohodol a judeţului Alba. Motivul este uluitor.

Primăria Sohodol a construit pe două terenuri private o fosă septică ce deserveşte locuinţele din blocul din apropiere, biblioteca comunei şi cabinetul medical, plus internatul şcolar în care funcţionează biblioteca, cabinetul medicului de familie şi o farmacie.

Terenul a fost revendicat de proprietari, iar în 2006 s-a intabulat dreptul de proprietate în favoarea doamnelor Muntean Corina-Maria şi Sicoe Doina. Judecătorii au obligat consiliul local la plata a 34.200 lei cu titlu de lipsă de folosinţă a terenului timp de trei ani şi a decis că trebuie demolate construcţiile făcute ilegal. Mai exact, trebuie desfiinţate internatul, remiza PSI, bazinul de retenţie a apelor uzate, staţia de pompare, rezervorul de înmagazinare a apei, fiind emis în acest sens şi un titlu executoriu.

Primăria spune că nu are alte spaţii în care să funcţioneze obiectivele de interes public şi a început negocierea cu proprietarii pentru achiziţia terenului. Autorităţile locale se laudă că în urma negocierilor au reuşit să scadă preţul de la 10,26 euro/mp la 9,74 euro/mp. Evident, Primăria Sohodol nu dispune de banii necesari şi i-a cerut de la bugetul de stat.