As dori sa aflu cat mai multe informatii cu privire la legea privind marca
temporala.
Silvia Marin – Bucuresti


Legea nr. 451/2004 din 01.11.2004 privind marca temporala, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.021, din 05.11.2004 (intrata in vigoare de la 06.12.2004) stabileste regimul juridic al marcii temporale si conditiile de furnizare ale serviciilor de marcare temporala.


Aceasta lege defineste termenii si expresiile uzitate dupa cum urmeaza:
• amprenta atasata unui document electronic reprezinta acea informatie cu ajutorul careia documentul poate fi identificat in mod unic, dar care nu permite deducerea continutului documentului respectiv;
• marca temporala este o colectie de date in forma electronica, atasata in mod unic unui document electronic; ea certifica faptul ca anumite date in forma electronica au fost prezentate la un moment de timp determinat furnizorului de servicii de marcare temporala;


• certificatul asociat marcii temporale este acea informatie cuprinsa in marca temporala prezentabila in forma inteligibila si care contine cel putin furnizorul de servicii de marcare temporala, numarul de ordine din registrul furnizorului si informatia reprezentand momentul de timp;• baza de timp reprezinta sistemul unitar de referinta temporala la care se raporteaza toti furnizorii de servicii de marcare temporala;


• autoritatea de reglementare si supraveghere este “Autoritatea de reglementare si supraveghere” din Legea privind semnatura electronica, denumita in continuare autoritatea.


Astfel, potrivit art.3, marca temporala este formata din cel putin urmatoarele elemente:

i) amprenta atasata documentului electronic supus marcarii;

ii) data si momentul de timp aferente documentului supus marcarii, exprimate in timp universal;

iii) informatii care identifica in mod unic furnizorul de servicii de marcare temporala;

iv) numarul de ordine din registrul furnizorului de servicii de marcare temporala.


Informatiile verificate la furnizorul de servicii de marcare temporala sunt:

1) elementele de identificare ale certificatului relativ la cheia ce verifica marca;

2) identificarea algoritmului utilizat pentru generarea amprentei.


Marca temporala poate sa contina si elementele de identificare ale solicitantului marcii temporale.


Potrivit art.4, marca temporala trebuie generata de un sistem informatic sigur, care va indeplini urmatoarele cerinte de securitate:

i) asigura ca este imposibil sa fie emisa o marca corecta pentru un alt timp decat momentul cand a fost primit documentul sau sa se schimbe ordinea in care marcile de timp sunt emise;

ii) asigura continuitatea furnizarii serviciului.

Generarea marcii temporale trebuie sa garanteze un timp de raspuns; modul de calcul si eroarea maxim admisibila vor fi stabilite de autoritate prin norme.


In conformitate cu art.5, furnizorii de servicii de marcare temporala au obligatia de a crea si de a mentine un registru electronic operativ de evidenta cuprinzand momentul de timp la care au fost emise marcile temporale.

Structura si conditiile de exploatare ale registrului electronic vor fi stabilite de autoritate prin norme.
Potrivit art. 6, cu 30 de zile inainte de inceperea activitatilor legate de emiterea marcilor temporale, persoanele care intentioneaza sa furnizeze servicii de marcare temporala au obligatia de a notifica autoritatii data inceperii acestor activitati.


Neindeplinirea obligatiei de notificare prealabila constituie contraventie daca, potrivit legii, nu constituie infractiune si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.


Odata cu efectuarea notificarii prevazute mai sus, furnizorii de servicii de marcare temporala au obligatia de a comunica autoritatii urmatoarele informatii si documente:

i) asigurarea activitatilor conform art. 8;

ii) certificatul calificat pe baza caruia se va putea verifica semnatura asupra marcii temporale;

iii) politica referitoare la protectia datelor cu caracter personal care sa fie conforma cu legislatia romana in vigoare;

iv) orice alte informatii referitoare la activitatea de furnizare de servicii de marcare temporala cerute de autoritate.


Potrivit art.7, furnizorul de servicii de marcare temporala trebuie sa dispuna de instrumente financiare asiguratorii pentru acoperirea prejudiciilor pe care le-ar putea cauza cu prilejul desfasurarii activitatilor legate de marcarea temporala.

Asigurarea se realizeaza fie prin subscrierea unei polite de asigurare la o societate de asigurari, fie prin intermediul unei scrisori de garantie din partea unei institutii financiare de specialitate sau printr-o alta modalitate stabilita prin decizie a autoritatii.


Suma asigurata si, respectiv, suma acoperita prin scrisoarea de garantie sunt stabilite de autoritate.
In conformitate cu dispozitiile art.8 alin.1 – furnizorii de servicii de marcare temporala au urmatoarele obligatii:

a) sa mentina inregistrari ale marcilor temporale emise pe o perioada de zece ani;

b) sa pastreze documentatia aferenta algoritmilor si procedurilor de generare a marcilor temporale emise;

Incalcarea obligatiilor prevazute mai sus lit. a) si b) constituie contraventie daca, potrivit legii, nu constituie infractiune si se sanctioneaza cu amenda in cuantum de pana la 5% din cifra de afaceri.

c) sa asigure posibilitatea obtinerii si verificarii online a marcilor temporale; verificarea se face gratuit;

d) sa asigure accesarea permanenta a bazei de timp.


Incalcarea obligatiilor prevazute la lit. c) si d) constituie contraventie daca, potrivit legii, nu constituie infractiune si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 500.000.000 lei.

In cazul incetarii activitatii, furnizorul de servicii de marcare temporala are obligatia sa transfere unui alt furnizor de servicii de marcare temporala sau, dupa caz, autoritatii registrul electronic operativ de evidenta, registrul marcilor temporale, precum si documentatia aferenta algoritmilor si procedurilor de generare a marcilor temporale emise.

Responsabilitatea aplicarii dispozitiilor prezentei legi si a reglementarilor legate de aceasta revine autoritatii.

In urmatoarele luni autoritatea va desemna furnizorul unic de baza de timp si va elabora normele tehnice si metodologice de aplicare a acestei legi.

Autoritatea va emite norme continand setul minimal de proceduri pentru activitatea de generare a marcii temporale, precum si procedurile de verificare a aplicarii acestora.
Autoritatea va supraveghea indeplinirea obligatiilor impuse de prezenta lege furnizorilor de servicii de marcare temporala.

In cazul in care furnizorul de servicii de marcare temporala este in imposibilitate de a-si indeplini obligatiile, autoritatea poate dispune suspendarea temporara sau, dupa caz, incetarea activitatii furnizorului.

In cadrul Registrului furnizorilor de servicii de certificare prevazut la art. 28 din Legea nr. 455/2001 se va crea o sectiune distincta, destinata furnizorilor de servicii de marcare temporala. Informatiile care trebuie prevazute in acest registru sunt stabilite de catre autoritate prin norme.


Furnizorul de servicii de marcare temporala raspunde pentru prejudiciul adus oricarei persoane care isi intemeiaza conduita pe efectele juridice ale respectivelor marci temporale:
i) in ceea ce priveste exactitatea, in momentul eliberarii marcii temporale, a tuturor informatiilor pe care le contine;

ii) in ceea ce priveste asigurarea ca, in momentul eliberarii marcii temporale, furnizorul identificat in cuprinsul acesteia detinea datele de generare a marcii temporale corespunzatoare datelor de verificare a marcii temporale, prevazute in prezenta lege;

iii) in privinta indeplinirii tuturor obligatiilor prevazute la art. 3-8 din lege.


Furnizorul de servicii de marcare temporala nu raspunde in cazurile in care probeaza ca, desi a depus diligenta necesara, nu a putut impiedica producerea prejudiciului.

Furnizorul de servicii de marcare temporala poate sa indice in cuprinsul unei marci temporale restrictii ale utilizarii acesteia, precum si limite ale valorii operatiunilor pentru care aceasta poate fi utilizata, cu conditia ca respectivele restrictii sa poata fi cunoscute de terti.

Furnizorul de servicii de marcare temporala nu raspunde pentru prejudiciile rezultand din utilizarea unei marci temporale cu incalcarea restrictiilor prevazute in cuprinsul acesteia.

Legea privind marca temporala se completeaza cu prevederile Legii privind semnatura electronica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 429, din 31.07.2001.

Cum se realizeaza plata prin acreditiv documentar in cazul unui contract comercial international?

Simona Telescu – Bucuresti


Acreditivul este un document bancar in baza caruia banca efectueaza plati la cererea clientului sau in favoarea unui furnizor, pe masura ce acesta prezinta acte ce confirma livrarea bunurilor materiale, executarea lucrarilor sau prestarea de servicii, in conditii de cantitate si calitate stipulate anterior printr-un contract.


Pentru a plati prin acreditiv documentar, trebuie parcurse anumite etape.

1. In primul rand, trebuie sa se incheie contractul international de vanzare-cumparare si sa se includa in acesta modalitatea de plata prin acreditiv documentar.

2. Dupa incheierea contractului comercial international in care s-a stipulat efectuarea platii prin acreditiv documentar, agentul economic importator trebuie sa solicite bancii din tara deschiderea acreditivului.

Deci importatorul – ordonator da ordin bancii sale pentru deschiderea acreditivului, pe baza disponibilului pe care il are deja in cont sau pe baza unui credit pe care banca il acorda in acest scop.

Pentru aceasta, importatorul trebuie sa solicite la sucursala judeteana sau la sucursala Municipiului Bucuresti a societatii bancare unde are deschis contul valutar un set de trei exemplare al Dispozitiei de plata valutara externa.

In aceasta se solicita date ca numele bancii ordonatorului, numele, adresa si codul fiscal al ordonatorului, suma acreditivului, felul valutei sumei de plata, numele, adresa si numarul contului beneficiarului etc.

Declaratia completata impreuna cu factura comerciala si contractul comercial extern se depun de catre importator la sucursala bancii comerciale.

Anterior deschiderii acreditivului, banca va decide daca isi poate lua un asemenea angajament, luand in considerare seriozitatea si solvabilitatea clientului. Banca emitenta va verifica, de asemenea, daca termenii si conditiile acreditivului sunt clare si operante, precum si daca sunt respectate reglementarile bancare si valutare.

Examinarea documentelor de catre banca dureaza de regula sapte zile bancare.

3. Dupa aceste verificari, banca va deschide acreditivul in favoarea beneficiarului si va instiinta banca exportatorului cu privire la acest act.

4. In momentul primirii acreditivului, banca exportatorului il va descifra, pentru a se asigura ca nu este un fals, si va examina conditiile acestuia.

Apoi va transmite o adresa de instiintare clientului sau si o alta adresa catre banca importatorului, in care se specifica faptul ca exportatorul a fost instiintat de deschiderea acreditivului.

5. La primirea acreditivului, beneficiarul (exportatorul) trebuie sa verifice concordanta datelor din acreditiv cu clauzele din contractul incheiat.

In cazul constatarii unor neconcordante, beneficiarul va lua legatura cu importatorul, cerandu-i modificarea conditiilor respective. Importatorul efectueaza modificarile de rigoare numai prin banca emitenta.

6. Marfurile vor fi livrate conform conditiilor din contractul de vanzare-cumparare incheiat si a clauzelor convenite in acreditiv.

In termenul de valabilitate al acreditivului, exportatorul va incarca marfa pentru livrare si va prezenta documentele bancii sale spre verificare.

7. Daca documentele sunt in regula, banca exportatorului intocmeste o adresa insotitoare a documentelor catre banca ordonatorului.

8. La primirea documentelor, banca ordonatorului va verifica daca documentele corespund cu cele enumerate in scrisoarea de insotire si daca aceste documente corespund cu termenii si conditiile acreditivului.

9. Banca firmei exportatoare remite documentele bancii firmei importatoare, debitand-o in valuta prevazuta in acreditiv.

10. Banca importatorului, pe baza documentelor primite si verificate drept corespunzatoare conditiilor din acreditiv, efectueaza plata.