Potrivit unui anunţ publicat pe SEAP, Camera Deputaţilor contractează servicii de transport aerian pentru deputati, curse regulate, pe toate rutele nationale interne, operabile de către companii aeriene la acest moment. Contractul acord cadru este defalcat pe 8 loturi, Bucureşti-Cluj Napoca-Bucureşti, Bucureşti-Iaşi-Bucureşti, Bucureşti-Oradea-Bucureşti, Bucureşti-Satu Mare-Bucureşti, Bucureşti-Sibiu-Bucureşti, Bucureşti-Suceava-Bucureşti, Bucureşti-Timişoara-Bucureşti şi Bucureşti-Constanţa-Bucureşti  pentru perioada 01 mai 2018 – 31 decembrie 2018, cu posibilitatea prelungirii până la 30.04.2019. Valoarea estimată între (lei fără TVA): 2.422.932,37 lei şi 3.634.398,57 lei. Valoarea minima estimata a contractelor (2.422.932,37 lei fără TVA) reprezinta valoarea estimată a prezentei proceduri pentru perioada mai-decembrie 2018 (în funcţie de care se vor elabora şi evalua ofertele). Valoarea maximă estimată a contractelor (3.634.398,57 lei fara TVA) reprezintă valoarea estimată ce conţine şi valoarea posibilelor suplimentări până la 30.04.2019. 

Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 4 aprilie, iar data limită de evaluare a ofertelor este 8 iunie.