Camera Deputaţilor a respins, marţi, 18 proiecte de lege, printre care şi cel privind interzicerea utilizării ţigări electronice în spaţiile publice închise şi în spaţiile închise de la locul de muncă.

Propunerea legislativă de modificare a Legii 349/2000 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun a mai fost dezbătută în plenul Camerei în şedinţa din 18 mai, dar la vot nu s-au întrunit voturile necesare pentru a fi respinsă. Comisia pentru sănătate a întocmit un raport suplimentar tot de respingere, care a fost adoptat.

Un alt proiect respins de deputaţi se referă la posibilitatea ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la eliberarea din funcţie, preşedinţii şi vicepreşedinţii Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie să ocupe, la cerere, un post vacant din categoria personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, dacă îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea acestor posturi.

Deputaţii au respins şi o propunere legislativă care prevedea aplicarea cotei reduse de 5% asupra bazei de impozitare la livrările de lemn de foc către persoanele fizice, pentru consumul propriu al unităţilor de interes local finanţate, integral sau parţial, de la bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat şi consumul propriu al administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului.

De asemenea, au fost respinse şi proiectele privind stabilirea datei alegerilor prin lege organică, cu cel puţin 60 de zile înainte de ziua votării sau reducerea la jumătate a unora dintre termenele prevăzute prin Legea 208/2015, şi a numărului minim al susţinătorilor necesar pentru depunerea candidaturilor, precum şi privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale.

A fost respins un proiect important pentru Educație

Tot ca urmare a deciziei Curţii Constituţionale a fost respins şi proiectul care prevedea introducerea bacalaureatului diferenţiat în învăţământul românesc, extinderea învăţământului dual şi la universităţi, acordarea de cupoane pentru educaţia timpurie, scăderea efectivului de elevi într-o clasă în învăţământul preuniversitar.

Un alt proiect respins se referă la majorarea cotelor de reprezentare pentru parlamentari în vederea reducerii numărului acestora.

Au fost respinse proiectele de lege referitoare la statutul ofiţerilor de informaţii, care prevede, între altele, că ofiţerii de informaţii, exclusiv cadrele militare, sunt funcţionari publici, precum şi la introducerea crescătorilor de albine în categoriile reglementate de legea zootehniei.

Totodată, deputaţii au respins şi proiectul care prevedea ridicarea măsurilor de executare silită, în situaţia în care creanţele fiscale înscrise în titluri executorii au fost stinse prin plată sau prin poprire şi instituirea obligaţiei organului de executare silită de a informa de îndată băncile asupra ridicării popririi, precum şi proiectul privind sprijinirea unităţilor administrativ-teritoriale, în administrarea cărora se află staţiuni balneoclimaterice, să investească în amenajarea pădurilor-parc din jurul acestor staţiuni.

Proiectul privind înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic II. Rákóczi Ferenc din Târgu Mureş, ca unitate de învăţământ preuniversitar, cu predare în limba maghiară a fost respins. La fel şi proiectul de lege privind declararea zilei de 9 mai – Ziua Proclamării Independenţei României, ca zi de sărbătoare naţională.

Sursa foto: Capital