Deficitul extern a explodat în primele trei luni din 2021! Dezechilibrul balanței de plăți externe a crescut de peste 2,5 ori, arată datele publicate vineri de Banca Națională – BNR.

Dezechilibrul uriaș dintre importul și exportul de bunuri din primele trei luni ale anului în curs a lăsat o amprentă puternică asupra contului curent al României.

Deficitul extern a explodat în primul trimestru!

Astfel, în perioada ianuarie – martie 2021p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2 549 milioane euro, comparativ cu 990 milioane euro în perioada ianuarie – martie 2020.

În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 891 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 88 milioane euro, iar balanța veniturilor primare și cea a veniturilor secundare și-a redus excedentele cu 490 milioane euro, respectiv cu 266 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 1.535 milioane euro (comparativ cu -399 milioane euro în perioada ianuarie – martie 2020), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 1 371 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 164 milioane euro, arată BNR.

Scade datoria pe termen lung, crește cea pe termen scurt

În perioada ianuarie – martie 2021, datoria externă totală a scăzut cu 2 300 milioane euro. În structură:

– datoria externă pe termen lung a însumat 89 457 milioane euro la 31 martie 2021 (72,4 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 3,6 la sută față de 31 decembrie 2020;

– datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 martie 2021 nivelul de 34 169 milioane euro (27,6 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 3,2 la sută față de 31 decembrie 2020.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 18,3 la sută în perioada ianuarie – martie 2021, comparativ cu 20,1 la sută în anul 2020. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 martie 2021 a fost de 4,7 luni, în comparație cu 5,6 luni la 31 decembrie 2020.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 martie 2021 a fost de 81,4 la sută, comparativ cu 90,7 la sută la 31 decembrie 2020.