Astfel, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor primeşte în plus 149,5 milioane lei, per sold, la rectificarea bugetară pentru desfăşurarea activităţilor specifice instituţiilor subordonate în cadrul Programului pentru eradicarea pestei porcine africane prin care se decontează despăgubiri pentru animalele sacrificate în vederea prevenirii şi combaterii epizootiilor, suma fiind cu 50 milioane lei mai mare faţă de cea prevăzută în prima varianta a proiectului de rectificare, din 6 august. 

Comparativ cu proiectul anterior, în cel publicat luni pe site-ul Ministerului Finanţelor apare la MFP o sumă în plus mai mare cu 1,02 miliarde lei, suplimentarea fiind de 2,296 miliarde lei, din care 777,3 milioane lei pentru contribuţia României la bugetul U.E, 240 milioane lei pentru scheme de ajutor de stat pentru investiţii şi rambursarea accizei la carburanţi pentru transportatori şi 1,209 miliarde lei la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului din care se va asigura finanţarea referendumului pentru redefinirea familiei şi a sumelor necesare înlăturării efectelor calamităţilor naturale şi 70 milioane lei pentru rambursări de credite în contul împrumuturilor preluate de Ministerul Finanţelor Publice în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică. 

De asemenea, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice va primi în plus 955,9 milioane lei, per sold, din care sume necesare derulării Programului Naţional de Dezvoltare Locală +1.300 milioane lei. În proiectul anterior era prevăzută o diminuare a bugetului ministerului cu 44,2 miliarde lei. 

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat luni că va merge marţi în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) cu o variantă modificată a rectificării bugetare, în sensul că Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Pază şi Protecţie şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale vor avea alocări în plus, dar vor rămâne în continuare pe minus la rectificare. 

"La Serviciul de Informaţii Externe, din discuţia cu ordonatorul de credit, acolo este o influenţă pozitivă de plus 13,7 milioane lei, dar per ansamblu structura rămâne cu un minus de 2,8 milioane lei. Serviciul de Pază şi Protecţie are o modificare pozitivă, plus 7,6 milioane lei, dar pe ansamblu rămâne cu minus 15 milioane lei, pentru cheltuieli de capital ca urmare a unor plăţi efectuate în iulie-august şi ca urmare a unor necesităţi de derulare a unor proiecte cu finanţare europeană pentru preluarea preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene de anul viitor. La Serviciul de Telecomunicaţii Speciale va fi o influenţă pozitivă de două milioane lei la bunuri şi servicii în vederea derulării unor achiziţii în vederea preluării preşedinţiei, dar pe ansamblu structura rămâne cu un minus de 14,1 milioane lei", a explicat Eugen Teodorovici, citat de Agerpres. 

În rest, bugetele rectificate rămân similare celor publicate anterior. 

Astfel, Ministerul Finanţelor Publice primeşte în plus 580,7 milioane lei, în principal pentru plata despăgubirilor acordate în baza legilor de restituire a proprietăţilor, pentru cheltuieli de investiţii în infrastructura IT, pentru participarea României la capitalul Băncii Asiatice pentru Investiţii în Infrastructură, precum şi pentru plata drepturilor salariale până la finele anului şi Ministerul Afacerilor Interne: +366,3 milioane lei, per sold, din care 100 milioane lei pentru cheltuieli de personal, 100 milioane lei pentru plata pensiilor militare de stat şi 150 milioane lei pentru asigurarea mobilităţii terestre şi înzestrarea cu echipamente şi mijloace pentru combaterea criminalităţii; 

Bugetul Ministerului Sănătăţii va fi suplimentat cu 333,6 milioane lei per sold, din care 418,3 milioane lei pentru achiziţionarea de incubatoare şi alte echipamente medicale pentru mamă şi copil, pentru programe şi acţiuni de sănătate, pentru achiziţie echipamente testare auditivă nou-născuţi, 140 milioane lei pentru dotări cu aparatură medicală în cadrul proiectului 'Reforma sectorului sanitar' derulat cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 65,2 milioane lei pentru proiecte cu finanţare externă nerambursabilă; au fost reduse sumele identificate ca economii la alte naturi de cheltuieli; 

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale are un plus de 206,9 milioane lei per sold, din care 100 milioane lei în vederea asigurării sumelor necesare finalizării proiectului RO-NET şi 110 milioane reprezentând sume aferente contractului de furnizare a produselor software Microsoft şi Ministerul Educaţiei Naţionale +178,1 milioane lei, per sold din care 200 milioane lei pentru burse şi despăgubiri civile, 51,3 milioane lei pentru cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă destinate Proiectului privind învăţământul secundar, 23,5 milioane lei cheltuieli de investiţii. Totodată au fost reduse sumele identificate ca economii la alte naturi de cheltuieli. 

Bani în plus vor fi alocaţi şi la Ministerul Transporturilor +170,5 milioane lei, per sold, propunere care a avut în vedere gradul de execuţie a cheltuielilor precum şi necesarul estimat a se plăti până la finele anului. S-au asigurat sume suplimentare în cuantum de 230 milioane lei pentru facilităţile la transport acordate diferitelor categorii sociale (studenţi, pensionari, veterani de război etc.) şi 250 milioane lei pentru investiţii ale agenţilor economici în infrastructura publică de transport şi pentru investiţii finanţate din fonduri externe rambursabile. 

Secretariatul General al Guvernului are un plus de 147,8 milioane lei, per sold, în principal prin majorarea sumelor acordate cultelor religioase recunoscute în România cu 115,5 milioane lei, 5 milioane lei pentru Programul 'Investeşte în tine' şi 5 milioane lei credite bugetare pentru schema de ajutor de stat pentru industria cinematografică şi Autoritatea Electorală Permanentă: +119,8 milioane lei per sold, din care 126,4 milioane lei pentru finanţarea activităţii partidelor politice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/2018 pentru modificarea art. 18 alin.(2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, Ministerul Fondurilor Europene: +119,2 milioane lei per sold, din care 127,2 milioane lei în vederea asigurării sumelor necesare implementării Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 (POAD) şi 2 milioane lei pentru bunuri şi servicii, şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: +73,4 milioane lei, per sold, din care s-au asigurat în principal pentru plată deconturi la motorină trimestrul II 2018 suma de 100,0 milioane lei şi pentru instituţiile finanţate parţial din venituri proprii din subordinea ministerului, suma de 21 milioane lei. 

Au fost diminuate şi creditele bugetare ale ordonatorilor principali de credite, între care menţionăm, în principal Ministerul Muncii şi Justi?iei Sociale: -2.545,4 milioane lei per sold prin diminuarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului de asigurări sociale de stat cu 2,636 miliarde lei urmare a majorării veniturilor din contribuţii, concomitent cu suplimentarea, în principal, a fondurilor destinate drepturilor de asistenţă socială cu suma de 487 milioane lei, Serviciul Român de Informaţii -113,0 milioane lei, Ministerul Afacerilor Externe: -43,4 milioane lei per sold, Ministerul Energiei: -45,7 milioane lei, Ministerul Economiei: -15 milioane lei.