“Dialogul între factorii de decizie şi investitori este absolut necesar pentru a crea premisele unei creşteri economice sustenabile. Adoptarea unor măsuri în afara unui dialog prealabil, transparent și deschis cu mediul de afaceri reduce considerabil şansa de a transforma recenta performanţă economică într-una sustenabilă, pe termen lung”, a declarat Mihai Bogza, Preşedintele FIC, în cadrul unei mese rotunde pe tema transparenţei legislative.

„De ce sunt promovate legi dacă ele nu sunt puse în practică? În continuare sunt adoptate acte normative insuficient fundamentate, fără studii de impact cantitative şi calitative, sau au loc schimbări frecvente în legislaţie, în special în domenii strategice cum ar fi fiscalitatea, fără a da un timp rezonabil de implementare. Mediul economic românesc resimte pe deplin impactul lipsei de transparenţă în procesul decizional, impact ce se reflectă şi în menţinerea la un nivel redus al investiţiilor directe în România”, a spus Steven van Groningen, Vice Președintele FIC.

Exemple privind deficienţe în procesul de consultare sunt: Codul Insolvenţei, modificările aduse Codului Fiscal, reglementările din domeniul energiei regenerabile sau din domeniul protecţiei mediului.

“În anul 2013, Codul Fiscal a fost modificat de 39 de ori, fiind aduse modificări şi completări prevederilor a 282 articole din acest Cod, în timp ce Codul de Procedură Fiscală a fost modificat de 21 de ori. Mediul de afaceri dorește o consultare reală cu privire la aspectele care pot afecta climatul local de business precum și un termen suficient pentru revizuirea acestor proiecte legislative. Acest lucru va spori cu siguranță calitatea legislației și va contribui la aplicarea uniformă a acesteia” a arătat Daniel Anghel, Co- Președinte al Grupului pentru Fiscalitate al FIC.

Te-ar putea interesa și: