În privința cheltuielilor bugetare, SFB 2014-2016, comparativ cu SFBa 2013-2015, prevede unele realocări între capitolele cheltuieli bugetare, concomitent cu o diminuare a cuantumului cheltuielilor totale, majoritatea capitolelor de cheltuieli rămânând însă nemodificate. Astfel, în primul an acoperit de aceasta, comparativ cu nivelurile din varianta anterioară a strategiei fiscal bugetare, sunt diminuate capitolele “alte transferuri” (-501,8 mil. lei) și cheltuieli de capital (-8,3 mil. lei), în contrapartidă fiind crescută alocarea aferentă achizițiilor de bunuri și servicii (+510,1 mil lei), fară ca totalul cheltuielilor să fie afectat.

Reducerea cu 0,2 puncte procentuale de PIB a țintei de deficit bugetar din 2015 (de la 1,8% din PIB în SFBa 2013- 2015 la 1,6% din PIB în varianta curentă) este realizată pe seama reducerii cheltuielilor totale cu 1392,5 mil. lei, fiind diminuate alocările pentru capitolele “alte transferuri” (-1001,7 mil. lei), precum și sumele alocate proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă (-964,3 mil. lei), concomitent cu o majorare a cheltuielilor pentru bunuri și servicii cu 573,5 mil. lei. La nivelul anului 2016, aflat dincolo de orizontul acoperit de versiunea anterioară a strategiei fiscal bugetare (SFBa 2013-1015), însă acoperit în Raportul privind situația macroeconomică în anul 2013 și proiecția acesteia în perioada 2014-2016 asociat Legii bugetului de stat pe anul 2013, reducerea țintei de deficit bugetar este propagată (-0,2 pp. din PIB, de la un nivel inițial de 1,8% la 1,6% din PIB), fiind de asemenea realizată pe seama reducerii alocărilor aferente altor transferuri (în același cuantum ca în anul anterior, respectiv -1001,7 mil. lei) și proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (-1207,6 mil. lei), concomitent cu suplimentarea cheltuielilor cu bunuri și servicii cu 739,8 mil. lei.

Textul strategiei nu descrie însă măsurile specifice care fundamentează reducerile substanțiale planificate ale alocărilor pentru capitolele bugetare mai sus menționate. De asemenea, intrările din fonduri post-aderare și alocările pentru proiecte cu fonduri rambursabile post-aderare se condiționează reciproc: în condițiile în care estimările privind absorbția de fonduri europene nerambursabile nu se modifică, este dificil de explicat în ce măsură este posibilă reducerea cheltuielilor de cofinanțare și/sau a cheltuielilor neeligibile pentru finanțare europeană aferente proiectelor cu finanțare nerambursabile de implementat, fără ca aceasta să afecteze implementarea acestor proiecte și implicit obținerea alocărilor de fonduri nerambursabile postaderare.
În acest sens, Consiliul Fiscal consideră absolut necesară includerea în textul strategiei a măsurilor concrete care fundamentează reducerile planificate de cheltuieli.

Te-ar putea interesa și: