Consiliul Concurenţei a autorizat operaţiunea de concentrare economică realizată de către SC Elit SRL prin preluarea controlului unic asupra SC Vericom 2001 SRL.

Operaţiunea a fost analizată prin prisma prevederilor Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, şi ale Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice. În urma analizei, autoritatea de concurenţă a constatat că, deşi operaţiunea notificată cade sub incidenta legii, nu există îndoieli privind compatibilitatea acesteia cu un mediu concurenţial normal pe pieţele relevante identificate.

În consecinţă, Consiliul Concurenţei a emis o decizie de neobiecţiune, în conformitate cu art. 46 din Legea concurenţei.

Concentrarea economică analizată are loc, în principal, în domeniul producţiei şi comercializării en-gross de preparate din carne (mezeluri). Din punct de vedere geografic, piaţa producţiei şi comercializării en-gross de preparate din carne este o piaţă naţională, deoarece produsele Vericom pot fi disponibile clienţilor din întreaga ţară, prin reţeaua de distribuţie a Elit.

Din analiza Consiliului Concurenţei a rezultat că operaţiunea de concentrare economică nu conduce la îngrijorări de natură concurenţială nici la nivelul Municipiului Bucureşti şi în împrejurimi, pe o rază de 300 de km în jurul acestuia (cea mai restrictivă definiţie a pieţei) şi nici la nivel naţional.

Având în vedere numărul mare de agenţi economici prezenţi pe această piaţă relevantă nu se poate considera că prin această concentrare economică s-a restricţionat semnificativ concurenţa. În ceea ce priveşte clienţii societăţii achiziţionate, aceştia au la dispoziţie suficienţi producători de la care se vor putea aproviziona. Prin urmare, realizarea operaţiunii de concentrare economică notificată nu are ca efect restrângerea, înlăturarea sau denaturarea semnificativă a concurenţei pe piaţa relevantă.

DETALII: Elit a primit o amendă de 538.118 lei de la Concurenţă

SURSA: Consiliul Concurenţei