Firmele care sunt afectate de coronavirus se pot înscrie să primească certificat de situaţie de urgenţă, de la stat, care le pot ajuta să renegocieze contracte cu partenerii.

În plus, în baza acestor certificate, companiile își pot renegocia situația contractuală cu băncile și pot obține facilităţi de la Guvern, inclusiv credite garantate de stat cu dobândă subvenţionată.

Platforma on-line

Astfel, Guvernul va emite o Hotărâre privind acordarea acestor certificate de siguranţă de urgenţă, care vor putea fi solicitate doar de către operatorii economici care își desfășoară activitatea în cel puțin unul dintre următoarele sectoare: transport, turism, horeca, organizări de evenimente, publicitate, învățământ privat și activități adiacente, industria confecțiilor, încălțămintei și pielăriei, servicii destinate populației.

Iar firmele care îl solicită trebuie să facă dovada unor încasări cu 40% mai mici faţă de perioada similară a anului trecut, dovedite cu o balanţă contabilă justificativă. Certificatele se acordă doar în perioada în care funcţionează starea de urgenţă în România.

Solicitarea eliberării Certificatelor de Situaţie de Urgenţă (CSU) se va face exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, respectiv prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, platformă care va conține o secțiune dedicată în acest scop, informează economica.net.

Declarație pe propria răspundere

Solicitantul va completa informații referitoare la: datele de identificare ale operatorului economic, datele de contact ale acestuia, motivul solicitării Certificatului de Situație de Urgență, justificarea nevoii acestuia, precum și date referitoare la situațiile financiare.

În plus, se vor încărca documente justificative pentru situațiile descrise, după cum urmează: Certificatul Unic de Înregistrare, CI Administrator/ Administratori/ Reprezentant Legal, balanță contabilă certificată, pe luna în care s-a observat o scădere a încasărilor cu un procent de minim 40% față de perioada similară a anului precedent solicitării, împreună cu balanța contabilă la care face referire în raportare.

Mai este necesară o declarație pe propria răspundere, prin care solicitantul își asumă pe deplin că cele declarate, precum și documentele încărcate, sunt veridice, respectiv faptul că scăderea a fost cauzată de apariția situației de urgență, pe care o prezintă, respectiv certificatul constatator eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Este nevoie de semnătură electonică

În situația în care nu se observă o scădere a cifrei de afaceri cu un procent de minimum 40%, din documentele precizate mai sus, dar operatorul este în dificultate, prin prisma apariției situației de urgență, acesta va furniza suplimentar alte documente justificative în acest sens.

Toate documentele încărcate în aplicația electronică vor fi semnate electronic de către reprezentantul legal al operatorului electronic sau de către împuternicitul acestuia, caz în care se va încărca în aplicație și împuternicirea.

Certificatul de Situaţie de Urgenţă – CSU se eliberează doar pentru operatorii economici care au activitatea principală în unul din sectoarele prevăzute mai sus de către Comisiile de Analiză a cererilor de eliberare, aflate în subordinea Ministerului Economiei.

Pentru firmele care dovedesc o scădere cu cel puţin 40% a încasărilor, certificatul va fi emis în cinci zile, electronic. Pentru cele care sunt afectate de coronavirus, dar scăderea este sub acest prag, situaţia se va analiza şi va fi trimis un răspuns firmei solicitante în maximum 20 de zile.

Document valabil pentru tot anul

Acordarea CSU se realizează doar pe perioada instituirii stării de urgență decretată de Președintele României, documentul fiind valabil pe toată perioada anului acordării.

Certificatul de situaţie de urgenţă poate fi folosit în relațiile cu terți și va atesta faptul că operatorul economic a avut activitatea economică afectată în contextul pandemiei SARS–CoV-2.

Dacă au acest certificat, firmele pot beneficia de facilități de natură fiscală, oferite de către instituțiile administrației publice centrale sau locale.

Suplimentar, Certificatul de situaţie de urgenţă poate fi folosit în renegocierea anumitor contracte sau în orice relație cu alți operatori economici, putând fi folosit în relația cu instituțiile financiar-bancare și de leasing sau cu orice alte instituții publice.