Mai exac,t potrivit unui comunicat al Executivului comunitar, Comisia Europeană a aprobat, conform prevederilor UE privind ajutoarele de stat, schema de garantare a României, de 103 milioane de euro, pentru sprijinirea asigurării creditelor comerciale, în contextul pandemiei de coronavirus.

Asigurarea creditelor comerciale protejează companiile care furnizează bunuri şi servicii faţă de riscul de plată din partea clienţilor lor. Ţinând cont de impactul economic al pandemiei, riscul ca asigurătorii să nu fie dispuşi să menţină acoperirea asigurării a devenit mai ridicat.

Ce asigură schema de garantare a României

Totodată, prin schema de garantare a României se asigură continuarea asigurării creditelor comerciale, care este disponibilă tuturor companiilor, evitându-se necesitatea plăţii în avans pentru cumpărătorii de bunuri sau servicii şi, prin urmare, reducându-se necesităţilor lor imediate de lichidităţi.

În același timp, Executivul comunitar a analizat măsura în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE, care îi permite Comisiei să aprobe măsurile de ajutor de stat implementate de statele membre pentru a remedia perturbările severe din economiile lor.

Ca și concluzie, Comisia Europeană a ajuns la decizia că măsura este necesară, adecvată şi proporţională pentru a remedia perturbările grave din economia unui stat membre, în linie cu articolul 107, alineatul (3) litera (b) din TFUE şi condiţiile generale din Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor. Pe această bază, Executivul comunitar aprobă măsura conform reglementărilor UE privind ajutorul de stat.