Culturile de plante energetice nu mai beneficiază de subvenţie începând cu acest an. Comisia Europeană şi-a atins obiectivul de creştere a suprafeţelor cultivate cu aceste plante şi a stopat acordarea sprijinului.

Producătorii agricoli au primit anul trecut 45 euro pentru fiecare hectar cultivat cu rapiţă, soia sau porumb. Pentru anul acesta însă Comisia Europeană a hotărât să renunţe la această formă de sprijin.
“În 2009, CE a luat decizia de a renunţa la acordarea sprijinului financiar pentru culturi energetice având în vedere faptul că obiectivul pentru care a fost introdus acest sprijin, respectiv creşterea suprafeţelor cultivate cu plante de acest tip, a fost atins mai repede decât se preconizase anterior”, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Agriculturii.

Potrivit Ministerului, în Regulamentul CE nr. 73/2009 se precizează că “datorita unor evoluţii recente din sectorul bioenergiei şi, în special cererii mari de produse din acest sector pe piaţa internaţională şi introducerii de obiective obligatorii pentru 2020 pentru cota parte din bioenergie în total combustibil, nu mai exista suficiente motive pentru a acorda ajutor specific pentru culturile energetic”.

Pentru anul 2009 se acordă subvenţii de peste 3,1 milioane euro

Sprijinul pentru culturile energetice s-a acordat până în anul 2009, inclusiv, tuturor fermierilor din statele membre care au încheiat contracte cu producătorii de biocarburanti, colectori sau prim procesatori şi au preluat cantităţile contractate în vederea obţinerii de energii alternative.
La nivelul UE, plata maximă a fost stabilită la 45 euro/ha, în limita unui plafon maxim de două milioane de hectare.

La nivelul României, în anul 2007 s-au acordat plăţi pentru o suprafaţă totală de circa 22.000 de hectare, în valoare totală de aproximativ 682.519 euro. Pentru anul 2008, suprafaţa a fost de circa 32.650 de hectare, cu o valoare totală de 1.470.000 euro, iar pentru anul 2009, plăţile sunt în curs de acordare, suprafaţa determinată fiind de 69.509 hectare cu o valoare totală de aproximativ 3.128.000 euro.