Consultarea va dura trei luni, până 15 septembrie 2020, şi constă în întrebări care se vor concentra pe teme-cheie: autonomia strategică şi fabricarea de medicamente, accesul la medicamente la preţuri accesibile, inovarea şi durabilitatea mediului şi provocările în materie de sănătate. Întrebările pot fi consultate pe site-ul EUSurvey.

Scopul consultării

Scopul consultării este de a permite publicului, experţilor şi părţilor interesate să contribuie şi să îşi exprime opinia cu privire la modalităţile optime de abordare a aspectelor legate de farmaceutică în UE. Rezultatele consultării publice vor contribui la pregătirea, în toamnă, a strategiei farmaceutice, care se preconizează că va fi adoptată până la sfârşitul anului.

Strategia farmaceutică vizează crearea unui sistem capabil să facă faţă provocărilor viitoare, care valorifică beneficiile digitalizării şi promovează inovarea, în special în domeniile în care nevoile nu sunt satisfăcute, cum ar fi substanţele antimicrobiene, medicamentele pentru copii şi medicamentele pentru bolile rare. Aceasta intenţionează, de asemenea, să reducă dependenţa UE de importurile din ţări terţe. O parte din substanţele farmaceutice active necesare pentru fabricarea unor medicamente generice (inclusiv antibiotice „vechi”, medicamente oncologice şi medicamentele cele mai de bază, cum ar fi paracetamolul) provin din China şi India.

De asemenea, strategia va reduce impactul medicamentelor asupra mediului şi va combate rezistenţa la antimicrobiene.

În paralel cu consultarea, Comisia va organiza, de asemenea, discuţii tehnice bilaterale cu părţile interesate în următoarele săptămâni şi luni.

În plus faţă de consultarea publică, Comisia a lansat la 2 iunie şi o consultare privind foaia de parcurs pentru strategie, care va dura până la 7 iulie 2020.