Prin urmare, la recomandarea comisarului european pentru mediu, Janez Potočnik, statelor respective li se trimit avize motivate. În cazul în care statele membre nu oferă răspunsuri satisfăcătoare în termen de două luni, Comisia poate prezenta aceste cazuri în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.
Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei prevede obligația statelor membre de a publica câte un plan de management pentru fiecare district hidrografic în termen de cel mult nouă ani de la intrarea în vigoare a legislației respective. Statele membre străbătute de râuri internaționale trebuie să colaboreze pentru a elabora un plan unic de management al bazinului hidrografic internațional.
Directiva-cadru privind apa impune statelor membre să consulte publicul și alte părți interesate în legătură cu planurile de management și să publice versiuni de lucru ale acestora, acordând șase luni pentru primirea unor comentarii în scris.
Date fiind aceste cerințe, consultările publice ar fi trebuit să înceapă cel târziu în decembrie 2008. În timp ce multe dintre statele membre și-au transmis planurile de management, Polonia și România nu au făcut acest lucru. În aceste state membre, s-au finalizat consultările publice. Întârzierile în transmiterea planurilor de management al bazinelor hidrografice pot periclita atingerea obiectivului directivei. Întârzierile prelungite vor avea un efect indirect asupra implementării directivei în general, asupra stabilirii de măsuri și, în cele din urmă, asupra îmbunătățirii mediului acvatic.
Prin urmare, Comisia trimite avize motivate statelor membre în cauză, îndemnându-le insistent să accelereze procedurile de adoptare a planurilor. Statele membre au două luni la dispoziție pentru a se conforma.