Legea de modificare a Codului Muncii a fost promulgată de preşedintele Traian Băsescu şi apoi publicată joi în Monitorul Oficial. Adoptată prin asumarea răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului, legea a fost declaraă constituţională şi astfel a putut fi publicată şi va intra în vigoare după 30 zile.
Modificările aduse Codului Muncii vor fi aplicabile de la 1 mai şi au în vedere noi reglementări privind relaţiile de muncă. Printre modifcicările incluse se numără cele privind perioada de probă, care este de maxim 90 zile pentru funcţiile de execuţie şi 120 zile pentru funcţiile de conducere. Primele 6 luni de la debutul în profesie sunt considerate stagiatură pentru absolvenţii de învăţământ superior. La sfârşitul perioadei, angajatorul va elibera salariatului o adeverinţă vizată de ITM. Efectuarea stagiului se va reglementa prin lege specială.
În viitor, perioada de preaviz va fi de 20 zile lucrătoare, în cazul concedierii  pentru motive ce nu ţin de vina salariatului (necorespunzător profesional, inapt medical dovedit prin expertize). Termenul de preaviz în cazul demisiei este de maxim 20 zile lucrătoare pentru salariaţii cu funcţie de execuţie şi 45 de zile pentru salariaţii cu funcţie de conducere sau conform clauzelor din contractul de muncă dacă s-a semnat în alt fel.
Contractul de muncă cu perioadă determinată este de maxim 36 de luni. Dacă ulterior, în 3 luni de la încetarea primului contract se semnează un alt contract cu perioada determinată, acesta este considerat succesiv primului, iar perioada nu poate depăşi 12 luni.
Durata maximă a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. Prin excepţie, durata de 48 ore/săptămână inclusiv orele suplimentare, poate fi prelungită, însă media pentru o perioadă de referinţă de 4 luni să nu depăşească 48 ore/săptămână.
În cazul reducerii temporare a activităţii pentru motive economice, tehnologice angajatorul poate reduce programul de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu diminuarea salariului. Pe durata reducerii sau întreruperii temporare a activităţii, salariaţii ce nu desfăşoară o activitate, primesc o indemnizaţie de minimum 75% din salariul de bază.