CNAS prelungește valabilitatea adeverinței înlocuitoare a cardului de sănătate

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) anunță, prin intermediul unui Ordin semnat de președintele CNAS și publicat în Monitorul Oficial, că a reglementat prelungirea valabilității adeverinței înlocuitoare a cardului național de asigurări de sănătate până la emiterea cardului duplicat.

Până în prezent, durata valabilității adeverinței era de 60 de zile, ceea ce implica necesitatea emiterii periodice a unei noi adeverințe până la obținerea noului card.

Conform noilor reglementări, adeverința de înlocuire a cardului național duplicat este valabilă până la data emiterii cardului duplicat în sine, iar durata acestui proces poate depăși două luni. Astfel, asigurații nu vor mai fi nevoiți să facă drumuri la casele de asigurări de sănătate.

Valeria Herdea, președintele CNAS, a subliniat că această măsură debirocratizează și fluidizează activitatea caselor de asigurări de sănătate și contribuie la diminuarea cozilor de la ghișee. Ea a menționat că această adeverință se emite pentru asigurații care depun cererea de eliberare a cardului duplicat în caz de pierdere, deteriorare, furt sau schimbare a datelor de identitate ale titularilor.

Potrivit oficialilor instituţiei, această adeverinţă se emite pentru asiguraţii care depun la casa de asigurări de sănătate cererea de eliberare a cardului duplicat, în cazul:

  • pierderii, deteriorării, furtului cardului iniţial;
  • schimbării datelor de identitate ale titularilor, faţă de cele înscrise pe card.
CNAS card de sanatate
SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Adeverința se poate transmite prin mijloace electronice de comunicare la distanță

Ordinul prevede că cererea de eliberare a cardului duplicat, completată şi semnată de titular sau, după caz, de reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia, se poate transmite şi prin poştă sau prin mijloace electronice de comunicare la distanţă, cu condiţia să fie însoţită de copia actului de identitate şi, după caz, de alte acte doveditoare, precum şi de dovada plăţii contravalorii cardului duplicat.

Solicitanţilor cardului duplicat li se poate transmite adeverinţa înlocuitoare prin mijloace de comunicare la distanţă.

CNAS mai precizează că adeverinţele emise până la data intrării în vigoare a ordinului menţionat îşi păstrează perioada de valabilitate prevăzută în acestea.

Totodată, persoanele asigurate care nu au avut niciodată card de sănătate emis pot beneficia de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale fără să trebuiască să prezinte furnizorului o adeverinţă în locul cardului, a mai transmis CNAS.