Compania este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței, asigurarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național (SEN).

Cifra de afaceri prognozată pentru anul 2021 a Transelectrica este în sumă de 3.155.838.069 de lei. Profitul brut este în sumă de 40.714.000 de lei. Profitul brut astfel estimat acoperă toate cheltuielile Companiei.

Cheltuielile de investiții sunt în valoare de 550.175.000 de lei față de 307.211.000 de lei cât a fost aprobat prin Hotărârea AGOA nr.2/24.04.2021 pentru anul 2021. De asemenea, cheltuielile estimate pentru anul 2022 sunt estimate la 335.586.000 de lei.

Investiții de vârf

Cele mai importante proiecte realizate în anul 2021 de Transelectrica sunt:

  • retehnologizarea stației 400/110/20 kV Domnești, modernizarea stațiilor 110 kV Bacău Sud și Roman Nord aferente axului 400 kV Moldova, retehnologizarea stației 220/110 kV Craiova Nord, retehnologizarea staţiei 220/110/20 kV Ungheni, retehnologizarea staţiei 400/110/20 kV Smârdan.
  • Montare Trafo T3 – 250 MVA în staţia 400/110 kV Sibiu Sud, montare AT2 400 MVA, 400/231/22 kV precum şi a celulelor aferente în staţia Iernut și modernizarea sistemului de comandă control al stației 400/220/110/6 kV Iernut.
  • Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier – Reșița – Timișoara – Săcălaz – Arad – Etapa I și II;
  • LEA 400 kV d.c. Cernavodă-Stâlpu şi racord în Gura Ialomiţei; stația 400 kV Stâlpu şi modernizare celule 110 kV și medie tensiune în stația electrică Stâlpu.

Cât despre cele mai importante provocări ale anului 2021, acestea sunt reprezentate de implementarea noii strategii investiționale a Transelectrica în contextul potențialului energetic din zona Mării Negre și al dezvoltarii capacității de integrare a energiei din surse regenerabile.

Realizările lui 2021

Cele mai importante realizări ale companiei din ultimul an sunt:

  • Operaționalizarea cu succes a proiectului de cuplare a piețelor pentru ziua următoare (ICP). Piețele pentru ziua următoare 4M MC (cuplarea piețelor din Republica Cehă, Slovacia, Ungaria și România) au fost integrate în piața pan-europeană pentru ziua următoare de energie electrică.
  • Inițierea demersurilor pentru dezvoltarea proiectului-pilot al primei stații digitale din România, respectiv Stația 200/110/20 kV Alba Iulia, prin construirea unui laborator digital integrat în parteneriat cu Universitatea Poitehnica din București.
  • Elaborarea unei liste de 20 de proiecte (linii noi și reconductorarea unor linii deja existente), care urmează să fie declarate de importanță națională în ceea ce privește consolidarea și flexibilizarea rețelei electrice de transport. Aceste proiecte vor beneficia de un ritm de implementare accelerat.
  • Semnarea contractului pentru începerea lucrărilor la „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinaș-Smârdan”, proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile prin POIM 2014 – 2020.
  • Depunerea aplicației de finantare din bugetul Fondului pentru Modernizare la Banca Europeană de Investiții pentru proiectul noii Linii Electrice Aeriene 400 kV Constanta Nord – Medgidia Sud cu o valoare eligibilă de aproximativ 23 de milioane de euro.