Conform statisticii, cele mai mari valori ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei – inclusiv activităţi de servicii informatice, respectiv 6.009 lei. Cele mai mici venituri au fost cele din domeniul hoteluri şi restaurante (1.418 lei).

Comparativ cu luna iulie a anului precedent, în iulie 2017 câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 15,1%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 113,5%.

În raport cu evoluţia preţurilor de consum, indicele câştigului salarial real a fost de 100,2% pentru luna iulie 2017 faţă de luna precedentă. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 180,0%, cu 0,3 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna iunie 2017.

Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 180,0%, cu 0,3 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna iunie 2017.

În luna iulie 2017, comparativ cu iunie 2017, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna precedentă ca urmare a acordării de prime ocazionale.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), cu 16,2%, respectiv cu 13,3% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat astfel: cu 14,5% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, respectiv cu 12,1% în activităţi de editare; între 6,0% şi 7,5% în tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea băuturilor, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice.

Totodată, în sectorul bugetar, s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în administraţia publică (+5,1%), în urma aplicării prevederilor legale în vigoare, şi în sănătate şi asistenţă socială (+0,3%). La polul opus, s-a situat învăţământul, unde câştigul salarial mediu net a scăzut, în iulie, cu 3,5%, comparativ cu luna precedentă, ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanţei şcolare.