Conform unui anunţ publicat pe SEAP, licitaţia de servicii de transport aerian pentru deputaţi, curse regulate, pe toate rutele naţionale interne, operabile de către companii aeriene la acest moment se va semna pentru perioada 01 mai 2018 – 31 decembrie 2018, cu posibilitatea prelungirii până la 30.04.2019.
Valoarea contractului acord-cadru este estimată între 2.422.932,37 lei si 3.634.398,57 lei, fără TVA.
Se vor presta serviciile de transport aerian pentru deputati, curse regulate, pe toate rutele nationale interne, operabile de catre companii aeriene la acest moment, pentru perioada 01 mai 2018 – 31 decembrie 2018, defalcate pe 8 loturi astfel: 
Lot 1 – Bucureşti-Cluj Napoca-Bucureşti 
Lot 2 – Bucureşti-Iaşi-Bucureşti 
Lot 3 – Bucureşti-Oradea-Bucureşti 
Lot 4 – Bucureşti-Satu Mare-Bucureşti 
Lot 5 – Bucureşti-Sibiu-Bucureşti 
Lot 6 – Bucureşti-Suceava-Bucureşti 
Lot 7 – Bucureşti-Timişoara-Bucureşti 
Lot 8 – Bucureşti-Constanţa-Bucureşti 
Nu se va organiza licitaţie electronică, criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut. Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 24 ianuarie 2018, iar data limită de evaluare a ofertelor-30 martie 2018.