'Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, pe anul 2014, cu suma de 3.105 mii lei, la capitolul 68.01 ^Asigurări şi asistenţă socială^, titlul 10 'Cheltuieli de personal', din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice – ^Acţiuni generale^. Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013', se arată în proiectul de hotărâre.

Potrivit notei de fundamentare care însoţeşte proiectul de hotărâre, datoriile totale înregistrate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sunt în sumă de 43,99 milioane de lei către salariaţi, conform titlurilor executorii emise până la data de 31 decembrie 2013.

'Cuantumul total al obligaţiilor de plată ale Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru anul 2014, conform prevederilor legislative amintite anterior, sunt în sumă de 11.979 mii lei', se menţionează în nota de fundamentare.

Proiectul de act normativ se va afla în dezbatere publică până pe 9 ianuarie 2015.

SURSA: Agerpres