Consiliul Concurentei nu va interveni in cazul operatiunii de concentrare economica prin care Aegon Woningen Nova BV preia controlul asupra BT Aegon Fond de Pensii SA.

Desi dobandirea controlului unic de catre Aegon Woningen Nova BV asupra BT Aegon Fond de Pensii SA reprezinta o concentrare economica, s-a constatat faptul ca aceasta operatiune nu cade sub incidenta Legii Concurentei (nr.21/1996) intrucat nu indeplineste in mod cumulativ conditiile referitoare la valoarea pragului de minimis.

Potrivit dispozitiilor Legii Concurentei, sunt supuse controlului si trebuie notificate Consiliului Concurentei pentru analiza compatibilitatii lor cu un mediu concurential normal numai concentrarile economice care depasesc pragurile valorice prevazute de lege.

Acestea sunt indeplinite daca cifra de afaceri cumulata a agentilor economici implicati intr-o operatiune de concentrare economica depaseste echivalentul in lei a 10.000.000 euro si nu exista cel putin doi agenti economici implicati in operatiune care sa realizeze pe teritoriul Romaniei, fiecare in parte, o cifra de afaceri mai mare decât echivalentul in lei a 4.000.000 euro.

Aegon Woningen Nova BV detine participatii in doua societati romanesti: Aegon Asigurari de Viata SA si BT Aegon Fond de Pensii SA.

BT Aegon Fond de Pensii SA, are ca obiect de activitate administrarea fondurilor de pensii, cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale.