Finalistele au fost propuse de un juriu independent format din experți, care a evaluat orașele candidate după 12 criterii diferite:
• Contribuția locală la combaterea schimbărilor climatice globale
• Transportul local
• Zonele verzi urbane, inclusiv utilizarea sustenabilă a terenurilor
• Natură și biodiversitate
• Calitatea aerului înconjurător la nivel local
• Poluarea fonică
• Cantitatea de deșeuri generate și managementul acestora
• Consumul de apă
• Tratarea apelor reziduale
• Ecoinovare și locuri de muncă sustenabile
• Managementul de mediu aplicat de autoritățile locale
• Performanța energetică.
Din 2010, când a avut loc prima ediție a competiției, patru orașe au primit titlul de Capitală Verde a Europei: Stockholm a fost primul oraș câștigător, urmat de Hamburg în 2011, de actualul titular Vitoria-Gasteiz din Spania și de Nantes, care va deține titlul în 2013.
La 8 iunie 2012, Bristol, Copenhaga și Frankfurt își vor prezenta în fața juriului, la Bruxelles, viziunea, planul de acțiune, strategia de comunicare și potențialul lor de a servi drept model pentru alte orașe. Juriul își va face public verdictul în cadrul unei ceremonii de decernare a premiilor care va avea loc la 29 iunie în Vitoria Gasteiz, Spania.
Premiul „Capitala Verde a Europei” se acordă unui oraș de avangardă din punctul de vedere al modului de viață urban cu respect pentru mediul înconjurător. Un juriu format din experți evaluează orașele pe baza a 12 criterii de mediu și în funcție de capacitatea lor de a atinge standarde de mediu ridicate, de angajamentul lor față de obiective actuale și ambițioase privind creșterea calității mediului și dezvoltarea sustenabilă, precum și de măsura în care ele pot promova bunele practici și pot servi drept model pentru alte orașe europene.
Juriul este alcătuit din membri reprezentând Comisia Europeană, Parlamentul European, Comitetul Regiunilor, Agenția Europeană de Mediu, ICLEI – Guvernele Locale pentru Durabilitate, Biroul Pactului Primarilor și Biroul European pentru Mediu.