Se cere creșterea ajutoarelor de minimis pentru fermieri la 50.000 de euro

Creșterea ajutoarelor de minimis pentru fermieri a fost discutată de 14 țări membre ale Uniunii Europene (UE), în urma unei inițiative venite din partea Germaniei. Statele respective au solicitat Comisiei Europene (CE) să crească pragul pentru ajutoarele de minimis până la 50.000 de euro pentru o fermă în decurs de trei ani.

Nivelul actual este de 25.000 de euro. Au cerut și să ajusteze corespunzător plafonul național. La întâlnirea Consiliului de Miniștri Agrifish din 29 aprilie 2024, delegația germană a reprezentat cele 14 state membre ale UE. A formulat această cerere către Comisia Europeană (CE). Propunerile vizează extinderea acestor măsuri și în sectorul pescuitului și acvaculturii.

„Politica agricolă comună are nevoie de un buget adecvat pentru a oferi un sprijin corect, astfel încât să nu existe inegalităţi în rândul fermierilor. Este important să luăm în calcul provocările crescute cu care se confruntă agricultura şi să ne asigurăm că un buget suficient va aduce siguranţă în sector.

Este esenţial să facem eforturi spre egalizarea nivelului plăţilor directe în aşa fel încât fermierii din ţările cu plăţi mai mici să se simtă pe picior de egalitate cu alţi fermieri din UE. Trebuie să reconstruim încrederea fermierilor în PAC”, a spus Georgi Tahov, a ministrul Agriculturii și Alimentației din Bulgaria.

Georgi Tahov
Georgi Tahov (SURSA FOTO: www.mzh.government.bg)

El susține cererile de majorare a ajutoarelor de minimis în sectorul agriculturii, pescuitului și acvaculturii. A subliniat necesitatea unor studii de impact ex-ante detaliate pentru acordurile comerciale și măsurile comerciale autonome.

Scopul este să se evite afectarea viabilității sectoarelor agricole sensibile. A sugerat că introducerea tarifelor zero sau reduse, în locul unei liberalizări complete, ar putea fi un instrument eficient pentru a limita impactul negativ.

Este importantă reducerea sarcinii administrative pentru fermieri

La Consiliul UE, România a fost reprezentată de către secretarul de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Sorin Moise.

Agenda reuniunii desfășurate la Luxemburg a inclus discuții despre provocările cu care se confruntă sectorul agricol european și preocupările UE în acest sens, dialogul strategic privind viitorul agriculturii europene, aspectele comerciale și rapoartele anuale privind performanța PAC.

Sorin Moise
Sorin Moise (SURSA FOTO: Facebook, Sorin Moise)

Sorin Moise a evidențiat importanța reducerii sarcinii administrative pentru fermieri în aplicarea condiționalităților actuale. Și-a exprimat preocuparea pentru flexibilizarea și simplificarea lor pe termen mediu și lung, în special în ceea ce privește adaptarea condiționalității de mediu la specificul fiecărui stat membru.

A vorbit despre necesitatea continuării convergenței externe pentru reducerea discrepanțelor dintre fermierii din diferite state membre din UE care activează pe o piață comună.

România pledează pentru un cadru financiar adaptat nevoilor fermierilor

A pledat pentru un cadru financiar adaptat nevoilor fermierilor, care să permită o finanțare adecvată în concordanță cu cerințele și ambițiile legate de mediu și climă, în vederea menținerii competitivității sectorului agricol european și promovării dezvoltării durabile în spațiul rural.

„Trebuie pus accent pe obiective fundamentale pentru un sector agricol european în măsură să asigure securitatea alimentară cu produse de calitate, accesibile tuturor categoriilor de consumatori precum și tranziția verde, între care se regăsesc reînnoirea generațională, introducerea rezultatelor cercetării și stimularea inovării și a digitalizării, și instrumente mai bine adaptate nevoii gestionării corespunzătoare a riscurilor.

În politica propusă de România pentru a atinge obiectivele PS-PAC se are în vedere asigurarea unui mod mai facil de implementare a intervențiilor de către fermieri”, a reiterat el, conform informațiilor emise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.