Salariul minim brut garantat pe țară va ajunge la suma de 2.230 lei lunar. Acesta a fost stabilit luând în calcul rata inflaţiei şi creşterea reală a productivităţii muncii pe persoană, precum şi factori de corecţie în funcţie de dinamica creşterii economice.

Cei cu studii superioare și cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, este de 2.350 lei lunar.

„Prin prezentul act normativ se propune ca salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată să fie majorat la 2.230 lei lunar începând cu data de 1 ianuarie 2020, ceea ce reprezintă o creştere de 7,2 % faţă de luna decembrie 2019”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

Cei cu studii superioare vor avea un tarif orar mai ridicat începând cu 1 ianuarie 2020

În document se arată că în anul 2019 tariful orar este de 12,43 lei/oră pentru un program complet de lucru de 167,333 ore, iar în anul 2020 tariful orar este de 13,327 lei/oră pentru un program complet de lucru de 167,333 ore.

Personele cu studii superioare vor avea în 2020 un tarif orar de 14,044 lei/oră pentru un program complet de lucru de 167,333 ore.

În România 1.370.232 de salariaţi au salariu minim brut de 2080 lei, ceea ce reprezintă un procent de aproximativ 24% din numărul total de salariaţi activi – 5.631.757. La aceştia se adaugă un număr mic de funcţionari publici (33 salariaţi).

În ceea ce privește sectorul construcţiilor un număr de 310.778 angajaţi au salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit la 3000 lei.