Adunarea Generală a Acţionarilor al BRD va lua în discuţie la şedinţa din 18 aprilie desfiinţare postului de vicepreşedinte. Consiliul va propune, de asemenea, reuniunii AGA, alegerea francezului Jean-Luc André Joseph Parer în funcţia de administrator al BRD – Groupe Société Générale, pentru un mandat de patru ani, sub condiţia obţineriii aprobării prealabile din partea Băncii Naţionale a României.
Consiliul de Administraţie propune, pe de altă parte, menţinerea, şi în 2013, la 1.500 de euro, sumă brută echivalent în lei, a salariului membrilor neexecutivi ai Consiliului.
Proiectul de hotărâre ce va fi prezentat AGA stabileşte şi limitele generale pentru remuneraţiile suplimentare ale administratorilor (bonusuri) şi ale directorilor, în sumă totală de 9 milioane lei, brut.
Raportul pe 2012 arată că, la nivel de Grup BRD, cheltuielile cu salariile au reprezentat 466,250 milioane lei, iar la nivelul băncii au totalizat 438,718 milioane lei.
Bonusurile plătite anul trecut au totalizat 34,695 milioane lei la nivelul grupului şi o valoare similară la nivelul băncii. Pierderile BRD în 2012 au fost de 331 milioane lei.