Astfel, din totalul de 4,517 miliarde de euro, 4,341 miliarde de euro reprezentau aport la capitalurile proprii (nivel rezultat prin însumarea participaţiilor la capitalul întreprinderilor ISD, în valoare de 3,203 miliarde de euro, cu profitul reinvestit în întreprinderile ISD în valoare de 1,138 miliarde de euro), iar 176 de milioane de euro credit net de la investitorii străini. 

Conform Agerpres, soldul final al investiţiilor străine directe la 31 decembrie 2016 atinsese valoarea de 70,113 miliarde de euro, din care: 48,964 miliarde de euro constituiau aport la capitalurile proprii, inclusiv profitul reinvestit (69,8%), iar 21,149 miliarde de euro credit net primit de la investitorii străini (30,2%). 

Conform BNR, veniturile nete din participaţii la capital au înregistrat valoarea de 4,287 miliarde de euro şi au fost calculate ca diferenţă între profiturile după impozitare obţinute de întreprinderile ISD care au înregistrat profit, în valoare de 7,410 miliarde de euro, şi pierderile înregistrate de întreprinderile ISD care au înregistrat pierderi, în valoare de 3,123 miliarde de euro. 

Veniturile nete din dobânzi, calculate ca diferenţă între dobânzile primite de investitorii străini direcţi pentru creditele acordate întreprinderilor lor din România, atât direct, cât şi prin alte companii nerezidente din cadrul grupului, şi dobânzile plătite de aceştia pentru creditele primite de la întreprinderile lor din România, atât direct, cât şi prin alte companii nerezidente din cadrul grupului, au înregistrat un nivel de 782 de milioane de euro. 

Banca Naţională a României, în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică, a realizat cercetarea statistică privind investiţiile străine directe (ISD). Obiectivul principal al acestei cercetări statistice a fost determinarea soldului ISD în România la 31 decembrie 2016 şi a fluxurilor (mişcărilor) ISD în cursul exerciţiului financiar 2016, în întreprinderile investiţie străină directă rezidente. 

Cercetarea statistică ISD a fost realizată în conformitate cu prevederile metodologice ale Manualului balanţei de plăţi şi poziţiei investiţionale internaţionale al Fondului Monetar Internaţional, ediţia a 6-a (BPM6).