"Rezultatele financiare ale anului 2016 au fost influenţate favorabil de un câştig nerepetabil contabilizat ca venit operaţional de către băncile care au vândut participaţia Visa Europe. Nivelurile principalilor indicatori de profitabilitate, rentabilitatea activelor – ROA (1,1%) şi rentabilitatea financiară – ROE (10,4%), sunt superioare mediilor europene. Cota de piaţă a băncilor care au înregistrat pierderi s-a diminuat la 7,7% (faţă de 14,3% la finele anului 2015), majoritatea instituţiilor de credit persoane juridice române înregistrând rezultate financiare pozitive", se arată în raport.

Reducerea semnificativă a cheltuielilor cu dobânzile aferente depozitelor atrase de la populaţie şi companii nefinanciare a determinat creşterea profitului, precum şi a principalului său component, veniturile nete din dobânzi (56,3% din totalul veniturilor operaţionale).

Din cauza elasticităţii scăzute a depozitelor la reducerea ratei dobânzii, a aversiunii deponenţilor la risc şi a imperfecţiunii produselor alternative de substituire a depozitelor din punctul de vedere al lichidităţii şi al garantării serviciilor de plată, volumul disponibilităţilor în sold atrase de bănci s-a majorat, chiar dacă ratele dobânzilor oferite au fost în scădere.

Veniturile nete din comisioane (19,8% din veniturile din exploatare) au înregistrat creşteri, fiind susţinute de veniturile generate de tranzacţii bancare. Dinamica pozitivă din ultimele luni a câştigurilor din vânzări de titluri din portofoliile de instrumente financiare disponibile pentru vânzare a clasificat acest element pe a treia poziţie ca pondere în veniturile operaţionale în anul 2016, potrivit BNR.