Primăria Capitalei a anunțat că și în acest an vor fi derulate cele 6 programe destinate încurajării natalității, educării copiilor sau sprijinirii persoanelor cu handicap. 

Gabriela Firea a declarat că, deși bugetul Capitalei a fost redus din considerente politice, bucureștenii nu trebuie să sufere iar Primăria Generală va lua măsurile necesare continuării programelor.

Bucureştenii nu trebuie să suporte consecinţele unor răzbunări politice, aşa că vom face tot ce este necesar că cele şase programe, de care au beneficiat, numai anul trecut, peste 80.000 de cetăţeni, să se deruleze şi în anul 2019! Până în prezent s-au acordat stimulente financiare în valoare de peste 400 de milioane de lei”, a declarat Gabriela Firea, conform unui comunicat al PMB

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti acordă stimulente financiare pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap, precum și pentru copiii încadrați cu grad de handicap și pentru nou-născuți. De ajutor social comunitar beneficiază și familiile monoparentale, femeile gravide și familiile care au nevoie pentur prevenirea abandonului școlar. 

Valoarea ajutoarelor sociale:

  • Ajutor social pentru integrarea persoanelor adulte cu handicap: 500 lei/lună
  • Ajutor social pentru copiii încadrați cu grad de handicap: 1000 lei/lună
  • Stimulent financiar pentur nou-născuți: 2500 lei/nou-născut
  • Ajutor social pentru familia monoparentală: *Se acordă diferențiat, în funcție de numărul de copii și venit

Beneficiarii sprijinului financiar pentru prevenirea abandonului şcolar în Municipiul Bucureşti sunt părinţii/părintele/reprezentanţii legali ai copiilor cu vârstă cuprinsă între 6 şi 14 ani, încadraţi într-o formă de învăţământ publică sau privată, cu domiciliul stabil în Bucureşti de cel puţin 6 luni sau reşedinţa de cel puţin 6 luni pe rază administrativ-teritorială a Municipiului Bucureşti, la data depunerii cererii.

De asemenea, în anul 2018, programul voucher Materna – sprijin financiar pentru femeile gravide din Bucureşti – a avut 12.792 de beneficiari, fiind plătită, în total, suma de 19.453.000 lei.