Adrian Câciu anunță 150 de milioane de euro pentru IMM-uri

Adrian Câciu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a declarat că antreprenorii au posibilitatea să solicite granturi cu o valoare maximă de 150 de milioane de euro. Banii sunt pentru promovarea dezvoltării tehnologiilor digitale avansate prin Componenta 9, Investiția 3 din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„150 milioane euro disponibile pentru digitalizarea IMM-urilor începând cu data de 25 martie 2024! Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate pe Componenta 9, Investiţia 3 din PNRR”, a scris ministrul, joi, pe pagina sa de Facebook.

Suportul financiar nerambursabil poate ajunge până la 3 milioane de euro pe companie. El poate fi utilizat pentru următoarele scopuri:

  • Achiziționarea de active corporale și necorporale, cum ar fi echipamente hardware destinate automatizării și robotică în integrate cu soluții digitale, inclusiv dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software, inclusiv soluțiile de automatizare software RPA.
  • Achiziționarea de active corporale și necorporale pentru întărirea securității cibernetice.
  • Achiziționarea de sisteme de inteligență artificială, învățare automată (machine learning), realitate virtuală.
  • Achiziționarea de date și servicii de cloud computing.
  • Investiții în cercetare industrială și dezvoltare experimentală în scopul acumulării de cunoștințe și competențe noi, necesare pentru elaborarea unor noi produse, procese sau servicii digitale.

O nouă etapă a Start Up Nation va începe în T2 2024

Câciu a anunțat, zilele trecute, că au fost puse la dispoziție 400 de milioane de euro pentru IMM-uri. Banii vin prin intermediul unei noi linii de finanțare. A fost lansată o nouă etapă a programului național Start Up Nation începând cu al doilea trimestru al anului 2024.

În urma negocierilor cu Comisia Europeană, s-a obținut acordul pentru finanțarea din fonduri europene a Start Up Nation – ediția 2024. Au fost atinse două obiective. Prima este finanțarea programului Start Up Nation din fonduri europene. A doua este descentralizarea fondurilor destinate IMM-urilor către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Acestea trebuie să fie sau să devină principalul actor în elaborarea de politici publice și finanțări pentru economie.

Acest efort a fost derulat începând cu începutul anului împreună cu colegul său, Ștefan Radu Oprea, pe care este convins că îl va duce acest program la bun sfârșit, așa cum a făcut și în trecut.

Prin intermediul programului Start-up Nation România, antreprenorii pot accesa granturi destinate firmelor nou înființate. Cererile sunt finanțate în funcție de punctajele obținute, în conformitate cu următoarele criterii:

Pentru cei care se angajează să creeze și să mențină un singur loc de muncă prin intermediul programului, se acordă o Alocație Financiară Nerambursabilă (AFN) de maximum 100.000 lei/beneficiar. Această sumă poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.