5510-„Hoteluri si alte facilitati de cazare similare”,

5520-„Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata”,

5530-„Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere”,

5590 -„Alte servicii de cazare”,

5610-„Restaurante”,

5621-„Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente”,

5629-„Alte servicii de alimentatie n.c.a.”,

5630-„Baruri si alte activitati de servire a bauturilor”.

Legea a fost promulgata de presedinte si urmeaza sa apara in Monitorul Oficial. Sunt prevazute trei formule de calcul diferite pentru trei tipuri de activitati:

  • restaurante (CAEN 5610), catering (CAEN 5621) sau alte servicii de alimentatie publica (CAEN 5629)
  • baruri (CAEN 5630)
  • hoteluri (CAEN 5510), facilitati de cazare pentru vacante si perioade scurte  (CAEN 5520), parcuri, rulote, campinguri (CAEN 5530), alte servicii de cazare (CAEN 5590)

SURSA: Contexpert