Legea nr. 370/2022, publicată în Monitorul Oficial pe data de 20 decembrie 2022, a adus o serie de modificări importante Codului Fiscal.

Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil a analizat câteva dintre cele mai importante schimbări survenite în legislaţie.

Impozitul pe profit – modificare privind deducerea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare

Pentru deducerea suplimentară la calculul rezultatului fiscal, a cheltuielilor de cercetare-dezvoltare, eligibile sunt activitățile din categoriile activităților de cercetare aplicativă și/sau de dezvoltare experimentală (nu tehnologică!), relevante pentru activitatea desfășurată de către contribuabili.

Mai exact, potrivit Legii nr. 370/2022, activitățile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la determinarea rezultatului fiscal trebuie să fie din categoriile activităților de cercetare aplicativă și/sau de dezvoltare experimentală, relevante pentru activitatea desfășurată de către contribuabili.

În vechea prevedere, textul era următorul: „Activitățile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la determinarea rezultatului fiscal trebuie să fie din categoriile activităților de cercetare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică, relevante pentru activitatea desfășurată de către contribuabili”, transmite ceccarbusinessmagazine.ro.

Modificări ce privesc impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

1) Condiția privind noul plafon al cifrei de afaceri, care este de 500.000 de euro, în loc de 1.000.000 de euro, intră în vigoare începând cu veniturile aferente anului 2023.

Chiar dacă, la data de 31 decembrie 2022, o societate plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor obține o cifră de afaceri între 500.000 și 1.000.000 de euro, aceasta NU va trece la impozit pe profit începând cu 1 ianuarie 2023.

2) Este modificată condiția privind natura veniturilor de consultanță (art. 47 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal) privind încadrarea ca plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Astfel, o societate poate aplica pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, dacă a realizat venituri, altele decât cele din consultanță și/sau management, cu excepția veniturilor din consultanță fiscală, corespunzătoare codului CAEN 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal, în proporție de peste 80% din veniturile totale.

În vechea legislaţie, la punctul f) se preciza „a realizat venituri, altele decât cele din consultanță și/sau management, în proporție de peste 80% din veniturile totale”.

Aşadar, o societate poate aplica pentru impozit pe veniturile microîntreprinderilor, indiferent de ponderea veniturilor din consultanță fiscală (CAEN 6920) în veniturile totale.

3) Se modifică în mod corespunzător și regulile de ieșire din sistemul de impunere privind veniturile microîntreprinderilor.

Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 500.000 de euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanță și/sau management, cu excepția veniturilor din consultanță fiscală, corespunzătoare codului CAEN 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal, în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care s-a depășit oricare dintre aceste limite, fără posibilitatea de a mai opta pentru perioada următoare să aplice prevederile acestui titlu.

Chiar dacă, în cursul anului, veniturile din activitatea de consultanță fiscală sunt mai mari decât 20% din veniturile totale, societatea nu va trece la impozit pe profit (dacă sunt îndeplinite și celelalte condiții).

4) Schimbări privind domeniul HoReCa

În situația în care persoanele juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare, 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată, 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, 5590 Alte servicii de cazare, 5610 Restaurante, 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 Alte servicii de alimentație n.c.a., 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor obțin în cursul anului venituri și din alte activități în afara celor corespunzătoare acestor coduri CAEN, pentru veniturile din alte activități aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit prevăzut de titlul II Impozitul pe profit, dacă îndeplinesc oricare dintre următoarele condiții:

a) realizează venituri din consultanță și/sau management în proporție de peste 20% inclusiv din veniturile totale;

b) desfășoară activitățile de la art. 47 alin. (3) lit. f)-i) (activități în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, inclusiv cele care desfășoară activități de intermediere în aceste domenii, activități în domeniul jocurilor de noroc, activități de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze naturale).

c) veniturile din alte activități au depășit echivalentul în lei a 500.000 de euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar precedent celui în care s-au înregistrat veniturile. Acestea datorează impozit pe profit pentru veniturile din alte activități începând cu trimestrul în care s-a îndeplinit oricare dintre aceste condiții, pentru întreaga perioadă în care există contribuabilul.

Limitele fiscale prevăzute la lit. a) și c) se verifică pe baza veniturilor înregistrate cumulat de la începutul anului fiscal, iar calculul și plata impozitului pe profit de către persoanele juridice române care se încadrează în prevederile lit. a)-c) se efectuează luând în considerare veniturile și cheltuielile realizate începând cu trimestrul în care s-a îndeplinit oricare dintre aceste condiții.

Dacă o persoană juridică care desfășoară activități specifice HoReCa îndeplinește oricare dintre cele trei condiții de mai sus (de exemplu: veniturile din alte activități > 500.000 euro, dar societatea desfășoară activități în domeniul jocurilor de noroc etc.) nu va putea să aplice pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, ci trece la impozit pe profit.