Guvernul a aprobat în februarie modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, în sensul încurajării organismelor publice şi IMM-urilor să utilizeze eficient energia, inclusiv prin intermediul unor scheme de sprijin pentru întreprinderi mici şi mijlocii. 

"Actul normativ clarifică modul în care organismele publice sunt încurajate să achiziţioneze doar produse, servicii, lucrări sau clădiri cu performanţe înalte de eficienţă energetică. Organismele publice, inclusiv cele de la nivel local şi regional, vor fi încurajate ca la efectuarea acestor achiziţii să evalueze posibilitatea încheierii unor contracte de performanţă energetică pe termen lung", informa la acea dată Executivul. 

În cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, modificările şi completările legii prevăd dezvoltarea de programe care să încurajeze realizarea de audituri energetice de către IMM-uri. În plus, actul normativ instituie cadrul legal pentru crearea unui fond specializat pentru investiţii în domeniul eficienţei energetice. 

Ministerul Energiei poate să instituie scheme de sprijin pentru IMM-uri, inclusiv în cazul în care au încheiat acorduri voluntare, pentru a acoperi costurile unui audit energetic şi ale punerii în aplicare a recomandărilor rentabile formulate în urma auditurilor energetice. Schemele de ajutor de stat pot fi accesate şi în cazul în care măsurile propuse sunt puse în aplicare, cu condiţia respectării legislaţiei în domeniul ajutorului de stat. 

Tot luni, şeful statului a semnat decretele privind promulgarea: 

* Legii pentru aprobarea OUG nr. 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea OUG nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile 

* Legii privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice.