Este vorba despre declarația unică. Aceasta trebuie depusă de persoanele care obțin:

-venituri din activități independente;
-venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;
-venituri din cedarea folosinței bunurilor;
-venituri din activități agricole, piscicultură, silvicultură;
-venituri din dividende;
-venituri din dobânzi;
-venituri din premii, jocuri de noroc;
-câștiguri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare;
-alte venituri din investiții;
-venituri din pensii;
-remunerații/indemnizații ale membrilor consiliului de administrație/ administratori/ cenzori și alte venituri similare.

Potrivit avocatnet.ro, trebuie să depună declarația și cei care desfășoară activitatea salarială în străinătate, într-un stat cu care țara noastră are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri și care sunt plătiți pentru activitatea salarială desfășurată în străinătate de către/în numele unui angajator rezident în România/cu sediu permanent în România, în următoarele situații:

-au fost prezenți în străinătate pentru o perioadă de timp mai mare decât cea prevăzută în convenția de evitare a dublei impuneri;
-detașarea în străinătate a încetat înainte de perioada prevăzută în convenția de evitare a dublei impuneri, iar angajatorul nu mai poate efectua reținerea diferențelor de impozit.

În condițiile în care între România și respectiva țară există încheiate convenții de evitare a dublei impozitări, este posibil sĂ nu mai fiți nevoiți să plătiți nimic la Fiscul român. Regulile doferă de la un stat la altul.