Potrivit anunțului de licitația publicat pe SEAP, contractul de servicii de acrodare de credit nu a intrat sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice, contractul a fost câștigat de Banca Comercială a României, iar valoarea acestuia este de 177.283 euro, fără TVA.

Nu s-a organizat licitație electronică, criteriul de atribuire a fost pretul cel mai scazut, contractul este valabil 72 de luni, nu poate fi subcontractat și este finanțat din bugetul Imprimeriei Băncii Naționale a României.

Începând cu luna ianuarie, BNR a lansat în circulație bancnote și monede cu noua stemă a țării. În conformitate cu prevederile art. 14 și art. 17 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României și cu prevederile Legii nr.146/2016 pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, începând cu data de 1 ianuarie 2018, Banca Naţională a României a lansat în circulație bancnote și monede cu noua stemă a țării, conform BNR.

Bancnotele cu noua stemă vor avea înscrisă pe avers data de ,,1 ianuarie 2018”. BNR preciza că toate celelalte elemente grafice ale bancnotelor și monedelor cu noua stemă, caracteristicile acestora, precum și elementele de siguranță ale bancnotelor cu noua stemă, vor fi aceleași cu cele ale bancnotelor și monedelor aflate în circulație. Bancnotele și monedele cu noua stemă vor fi lansate în circulație în mod eșalonat, în funcție de nevoile reale ale circulației monetare .

Bancnotele și monedele cu noua stemă a țării vor circula în paralel cu cele existente în prezent în circulație.