Pe 12 august, ASF a emis două decizii care asigură premisele legale derulării procesului de separare a conturilor de tranzacţionare de conturile de custodie şi decontare, condiţie expres prevăzută în raportul Morgan Stanley Capital International – MSCI.

Astfel, au fost modificate Codului Depozitarului Central – în vederea restricţionării accesului direct al brokerilor la conturile de instrumente financiare ale clienţilor agenţilor custode – şi Codul Bursei de Valori Bucureşti.

Proiectul STEAM – Planul de acţiuni pentru obţinerea Statutului de Piaţă Emergentă – reprezintă un program de reformă a pieţei de capital din România în ceea ce priveşte mărimea, lichiditatea şi accesibilitatea de către investitori şi va avea ca efect dezvoltarea economică. Scopul proiectului este de punere în aplicare a unor măsuri strategice pentru reclasificarea pieţei de capital din România ca 'piaţă emergentă'' (faţă de 'piaţă de frontieră'' în prezent), în cel mult doi ani de la debutul programului.

Tipologia pieţelor este realizată de către Morgan Stanely Capital Internaţional (MSCI), care clasifică pieţele de capital internaţionale în următoarele categorii: piaţă de frontieră, piaţă emergentă şi piaţă dezvoltată. Această tipologie este avută în vedere de investitori prin limitări de expunere în funcţie de tipul de piaţă de capital şi reprezintă un element important în luarea deciziei de investiţie.

Printre avantajele separării sistemelor de tranzacţionare şi post-tranzacţionare (decontare) se numără simplificarea procesului de tranzacţionare pentru clienţii agenţilor custode, creşterea vitezei de execuţie a instrucţiunilor în sistemele BVB şi Depozitarului Central şi sporirea capacităţii de procesare a ambelor sisteme, condiţii pentru listarea mai multor instrumente cu regim de cotare intensivă, eficientizarea procesului de decontare.

De asemenea, tot în cadrul acţiunilor asumate prin STEAM, ASF a elaborat actul normativ care prevede obligaţia aplicării standardelor internaţionale de raportare financiară /IFRS/ de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF în domeniul pieţei de capital – societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de administrare a investiţiilor, organismele de plasament colectiv, depozitarii centrali, casele de compensare şi operatorii de piaţă/sistem, instrucţiunea ASF fiind publicată în Monitorul Oficial din 8 august 2014.

Practic, de la 1 ianuarie 2015 toată piaţa de capital din România va aplica IFRS. Băncile au trecut la raportarea pe IFRS din 2012, iar companiile listate la bursă au, de asemenea, obligaţia de raporta rezultatele financiare conform IFRS, începând cu rezultatele pe anul 2012.

Proiectul STEAM a fost aprobat de către ASF în data de 6 august 2014. Atingerea obiectivelor subsecvente programului va avea ca efect o creştere a accesibilităţii pieţei de capital româneşti din partea investitorilor prin amplificarea dimensiunii pieţei şi a majorării lichidităţii, în scopul dezvoltării economice naţionale. (Sursa: Agerpres)