În urma centralizării datelor aferente anului 2016, colectate de la societăţile de asigurări – în estimarea acestora – a rezultat faptul că, pentru 8 societăți din cele 9 care sunt autorizate RCA, un constatator daune, la nivelul pieței de asigurări RCA, a finalizat în medie un dosar pe zi, se arată într-un comunicat al ASF.

Totalul numărului de constatatori la nivelul pieței RCA a fost anul trecut de 727 de persoane, iar numărul acestora a variat de la un minim de 42 de persoane per societate la un maxim de 160 de persoane per societate. Există cazuri în care societățile folosesc același personal pentru activitatea de constatare, acest serviciu fiind externalizat către o societate specializată.

Potrivit informațiilor primite de la societățile autorizate să emită poliţe RCA, totalul dosarelor de daună avizate pe parcursul anului 2016 s-a ridicat la 186.579, cu un minim de 8.303 dosare avizate per societate și un maxim de 55.583 de dosare avizate per societate. Aceste puncte de minim și de maxim coincid cu societățile care au un număr minim, respectiv un număr maxim de constatatori. Numărul de dosare de daună deschise în 2016 este de 278.093.

Această statistică nu cuprinde: dosarele de daună care nu au fost finalizate în anul de referință, dosarele de daună din activitatea FGA, precum și dosarele de daună aferente activității unuia dintre asigurătorii ce desfășoară activitate în prezent și care nu a raportat această statistică.

La nivel național, gradul de ocupare al constatatorilor (număr de dosare avizate/număr de constatatori) a fost, în medie, de 257 de dosare/constatator în anul 2016 și a variat de la 99 de dosare/persoană/an la 537 de dosare/persoană/an.

În ceea ce privește timpul mediu estimat alocat unei constatări, acesta a variat în 2016 de la 10-12 minute la 60 de minute/constatare. Din statistica timpilor medii estimați corelată cu calculul indicatorului grad de ocupare per zi sau per oră, reiese că toate societățile au putut efectua activitatea de constatare fără să înregistreze suprasolicitări de program.

Din punct de vedere al costurilor aferente procesului de constatare, au fost identificate variații destul de ridicate între societăți, de la 40 de lei cheltuială directă și indirectă/constatare la 1.240 de lei cheltuială directă și indirectă/constatare.

În ceea ce privește cel mai mare număr de reconstatări raportate la totalul dosarelor de daună avizate, acesta s-a ridicat la 5.303, iar cea mai mare pondere a reconstatărilor în totalul dosarelor de daună avizate a fost de 32,18%.

Datele referitoare la distribuția geografică privind punctele de constatare, constatatorii, constatările, dosarele avizate și reconstatările din 2016 relevă următoarele:

  • cele mai multe puncte de constatare la nivel național se regăsesc în regiunea Centru (113 puncte de constatare);
  • cel mai mare număr de constatatori este în zona București-Ilfov (119 constatatori);
  • la nivel național se observă o distribuție relativ uniformă a numărului de constatatori;
  • frecvența cea mai ridicată a constatărilor la nivel național se înregistrează pentru zona București-Ilfov pentru toate societățile de asigurare. Pentru această zonă, cel mai ridicat grad de ocupare al unui constatator este de 709 dosare;
  • cele mai numeroase operațiuni de reconstatare se identifică în regiunea București-Ilfov.