Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat miercuri, 13 mai, următoarele măsuri:

A) Reglementare

  • Proiectul Regulamentului pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr.16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile);
  • Aplicarea Ghidului ESMA privind procedurile standardizate și protocoalele de mesagerie în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr.909/2014.

B) Supraveghere

  • Sancționarea companiilor de brokeraj care nu au respectat prevederile legale privind transmiterea raportărilor periodice la Autoritatea de Supraveghere Financiară;
  • Rezultatele controlului periodic efectuat la SAI Vanguard Asset Management S.A. (actuala SAI Tradeville Asset Management S.A.);
  • Rezultatele controlului periodic efectuat la Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A. în calitate de administrator al F.P.F. Pensia Mea.

C) Autorizare

  • Numirea domnului Marian – Constantin Zlătaru pentru un nou mandat în funcția de Director general adjunct la societatea Asito Kapital S.A.;
  • Prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi de către actualul auditor financiar G5 Consulting S.R.L. a situațiilor financiare ale Fondurilor deschise de investiții FIX Invest și Prosper Invest, precum și ale Fondurilor închise de investiții BET-FI Index Invest, Smart Money și Optim Invest administrate de SAI Broker S.A., pentru anii 2020 și 2021;
  • Aprobarea prospectului UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății Serico S.A. București;
  • Emiterea Certificatului de Înregistrare a obligațiunilor emise de societatea Norofert S.A. București în vederea admiterii la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de BVB.